Семинар „Трaнсферно ценообразуване – нови правила за документиране на сделки между свързани лица“

2 април 2019

София

Семинар „Трaнсферно ценообразуване – нови правила за документиране на сделки между свързани лица“

Дата:

2 април 2019, вторник

Час:

10:00 - 17:15

Достъп:

Входен билет

Място:

Китов Център, София, Люлин планина 33a

Връзки:

Фейсбук

За контакти:

+ 359 2 951 58 54, E-Mail

Организатори:

Китов Център ЕООД

За събитието

Трaнсферно ценообразуване – нови правила за документиране на сделки между свързани лица

Лектор: Десислава Калудова, главен експерт по приходите в ЦУ на НАП

Програма на семинара:

Трансферно ценообразуване – понятие и причини за законово регулиране. Правна регламентация в България.

Методи за определяне на пазарните цени (МОПЦ):

Йерархия на методите (Наредба № Н-9)
Принцип на най-подходящ метод спрямо обстоятелствата на случая (Ръководство на ОИСР, Глава II, част I).

Анализ на съпоставимостта.

Традиционни методи за определяне на пазарните цени:

Метод на сравнимите неконтролирани цени
Метод на пазарните цени
Метод на увеличената стойност

5. Нетрадиционни методи за определяне на пазарните цени:

Метод на транзакционната нетна печалба
Метод на разпределената печалба

Нови правила за изготвяне на документация за целите на трансферното ценообразуване:

Усилия на НАП за изграждане на административен капацитет в областта на трансферното ценообразуване
Влияние на новия стандарт на ОИСР, отразен в Мярка 13 от Плана BEPS, и Кодекса за поведение за изготвяне на документация за трансферно ценообразуване в ЕС (2006 г.)
Задължени лица
Съдържание на документацията (изготвяне на местно и обобщено досие)
Срокове
Санкции

Въпроси.

Участниците в обучението получават сертификат за участие.

Цена 170 лева без ДДС. При регистрация до 22 февруари – 15% отстъпка от цената.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:

BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

В цената са включени материали, кафе-паузи и обяд.