Обучение „TPM (Total Productive Maintenance)“

Дата:

19 септември 2017, вторник

Час:

09:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

кв. Лозенец, бул."Никола Вапцаров" №27, София

За контакти:

Преслава Кюрчева, 0882606002, E-Mail

Организатори:

Алфа Куолити

За събитието

TPM е управленска система, създадена и използвана от Тойота, Мазда и други водещи компании в света, която води до повишена ефективност в производството, чрез създаване и прилагане на специфична нова фирмена култура за поддръжка на производственото оборудване

Целта на обучението по ТРМ е да представи на участниците механизма за отстраняване на четири от големите “болести” в производството:

повреди (по машините);
дефекти (в продуктите);
злополуки (с хората);
загуби (в производствената система).

В резултат от обучението ще можем:

да реализираме непрекъснати подобрения, засягащи основни показатели на процесите и продуктите;

да разкриваме видимите и невидими загуби в производството;

да инициираме самооценка на състоянието и да помогнем в изграждането на приоритети за подобрение;

да изградим една цялостна система за откриване и елиминиране на загубите;

да подобрим фирмената култура с цел успешно внедряване на ТРМ.