Семинар „Tърговско право за мениджъри закупчици и доставчици“

6 април 2022

София

Дата:

6 април 2022, сряда

Час:

09:15 - 17:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Сити Хотел Бест Уестърн, София, ул. Стара планина, 6

За контакти:

Манол Атанасов, 0882081166, E-Mail

Организатори:

Академия за лидери

За събитието

Семинарът по търговско право е насочен към неспециалисти в областта на правото.  Подходящ за мениджъри и специалисти, които водят търговски преговори и сключват договори.

Курсът представя основните принципи в търговското право и базисната нормативна уредба на различните видове търговски дружества.  Във фокуса на курса са поставени  търговските договори, тяхното сключване, изпълнение и неизпълнение.  На участниците се разясняват последиците при неизпълнение на търговски договори и начини да се търсят обезщетения.  Представят се принципи и правила при воденето на търговски преговори.

На семинара се разглеждат:

 • правната уредба на търговските вземания
 • доказалите се в правната практиката ускорени методи за събиране на вземания на българския пазар
 • ефективните способи за разрешаване на спорове с клиенти и контрагенти.

Сред конкретните теми на курса са:

 • Видове търговски дружества и правна уредба
 • Учредяване и управление на предприятия
 • Преструктуриране на проблемни търговски дружества
 • Ликвидация и несъстоятелност
 • Правила при воденето на търговски преговори
 • Отговорност при неизпълнение на договорите
 • Сключване, изменение и изпълнение на търговски договори
 • Ефективни способи за събиране на вземания
 • Работа с търговски кредити
 • Извънсъдебни и съдебни способи за решаване на търговски спорове

По време на семинара се обсъждат множество казуси от практиката на водещия, отделено е време за дискусии и отговаряне на въпроси, поставени от участниците.

Линк към подробната програма: ТУК