Семинар „Стресмениджмънт. Лидерски умения“

Приключило

22 февруари 2018

София

Семинар „Стресмениджмънт. Лидерски умения“

Дата:

22 февруари 2018, четвъртък

Час:

09:30 - 13:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Център за професионално обучение Виана, София, ул. "Ген. Никола Жеков" № 24

За контакти:

Организатор обучения, 0884 200 980, E-Mail

Организатори:

ЦПО Виана

За събитието

Семинарът е предназначен за всички, които желаят да усвоят практични техники за преодоляване на негативния стрес /дистрес/ и способността за развитие на лидери и лидерски умения на всички нива в организационната структура.

Семинарът дава възможност да участвате в две направления на личностното развитие: преодоляване на стреса и подобряване на лидерските умения.

Първият семинар ще се проведе от 9.30 до 13.30 часа, а вторият от 14.00 до 18.00 часа.

Цената за участие в един семинар е 120 лева.

Цената за участие в два семинара е 204 лева.

Първи семинар: Стресмениджмънт. Пет ключови стъпки към успеха

Това обучение ще Ви помогне да научите и прилагате практични техники за справяне с дистреса, да разберете кои са факторите причиняващи стрес и дистрес в ежедневието ви, прилагате техники за максимално бързо освобождаване от отрицателното въздействие на негативния стрес върху вас.

Основни теми на програмата са: какво е стрес и какво е дистрес, фактори за създаване на негативен стрес в работна среда, стратегии за справяне с дистреса, поддържане на оптимално ниво на натовареност, стълба на стреса и др.

Обучаемите да получат знания и умения за:

– какво е стрес и какво дистрес и как да ги различаваме

– факторите причиняващи стрес

– техниките и методите за справяне със стреса

– справяне с негативния стрес и умело използване на стреса

– поддържане на оптимално ниво на натовареност

Втори семинар: Съвременните лидери. Как да бъдеш и ти като тях?

Ако има нещо сигурно на бизнес хоризонта, това е фактът, че компаниите се изправят срещу свят на нарастваща сложност, несигурност и конкурентен натиск.

В условията на динамични и непредсказуеми промени във външната среда, ключов фактор за успеха се оказва способността за развитие на лидери и лидерски умения на всички нива в организационната структура.

Ролята на лидерите в един такъв динамичен и променящ се свят е изключително важна.

Какви качества са необходими на човек за да бъде лидер в 21-ви век?

Участието ви в семинара ще ви даде не само отговор на този въпрос, но ще ви помогне да не се превърнете в корпоративните „психопати“, от които светът се страхува, или в киборг, ако не и в по-лошото – в комбинация от двете,

Телефон за контакт: 0884 200 980

cpo@viana-bg.com

http://cpoviana.com/

https://www.facebook.com/CPOVIANA/