Семинар „СПОРОВЕТЕ МЕЖДУ СЪДРУЖНИЦИ И АКЦИОНЕРИ В НОВАТА СЪДЕБНА ПРАКТИКА“

Приключило

22 ноември 2018

София

Семинар „СПОРОВЕТЕ МЕЖДУ СЪДРУЖНИЦИ И АКЦИОНЕРИ В НОВАТА СЪДЕБНА ПРАКТИКА“

Дата:

22 ноември 2018, четвъртък

Час:

09:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Зала „Зона 21“ , София, ул. „Христо Белчев “№ 3

За контакти:

E-Mail

За събитието

Споровете между дружествата и техните съдружници или акционери могат да възникнат по различни поводи – от несъгласие относно стратегията за развитие на предприятието и  дезинтересиране от дружествените дела, до лични проблеми, засягащи бизнес отношенията, конфликт на интереси, конкуренция за установяване на контрол върху дейността и печалбата, или нарушения на задълженията на органите за управление. Независимо от конкретната причина за спора, страните се нуждаят от професионални и  навременни съвети относно своите права и задължения, както и относно най-добрите подходи и стратегии, които да следват в тяхна защита.

Семинарът има за цел да представи възможностите за защита на съдружниците и акционерите по съдебен ред, като предложи практически разрешения на най-важните материалноправни и процесуални въпроси, съобразени с актуалната съдебна практика.

Обучението е подходящо за адвокати, юрисконсулти, консултанти, студенти по право, икономисти и предприемачи, които осъществяват търговска дейност, или участват в управлението на търговски дружества.