Обучение „Специфики на складовия занаят“

Приключило

27 април 2018

София

Обучение „Специфики на складовия занаят“

Дата:

27 април 2018, петък

Час:

10:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

хотел Хемус, София

Връзки:

supplychain.bg

За контакти:

Павлина Цветанова, 0886277735, E-Mail

Организатори:

Supply Chain Ltd

За събитието

Каним ви на интерактивно практически насочено обучение

От Модул II от Тренировъчна школа Складово стопанство

Теми:

Основни понятия в склада. Обработка, складиране, съхранение и транспортиране на товарите в склада. Физическо и документално приемане на материали в склада. Заприхождаване. Принципи и начини на подреждане на стоките. Методи за поддържане техническото състояние на складово-транспортната техника. Изменение на техническото състояние при експлоатацията на транспортната техника. Основни фактори, влияещи върху изменението на техническото състояние. Организация на сервизната дейност.

 

Подробна програма:

1.      Основни понятия в склада. Обработка, складиране, съхранение и транспортиране на товарите в склада. Физическо и документално приемане на материали в склада. Заприхождаване. Принципи и начини на подреждане на стоките.

2.      Електро- и мотокари. Класификация и основни параметри. Специализирани стелажни кари високоповдигачи. Робокари.  Трансманипулатори за палетизирани товари и касети, дългомерни товари. Технология на работа с платформен електрокар и високоповдигач със и без товар. Извършване ежесменно (ежедневно) техническо обслужване преди работа.

3.      Механизация при различните видове транспорт. Механични съоръжения. Механизация при автомобилен транспорт на товари. Прицепи – видове ремаркета. Автомобили със собствен товаро-разтоварен механизъм. Специализирани автокранове. Съоръжения с повишена опасност. Бункерни съоръжения.

4.      Методи за поддържане техническото състояние на складово-транспортната техника. Изменение на техническото състояние при експлоатацията на транспортната техника. Основни фактори, влияещи върху изменението на техническото състояние. Организация на сервизната дейност.

5.      Технически надзор. Основни причини за износване на складовете. Технически норми за натоварване на складовете. Противопожарен надзор. Периодични и редовни прегледи на складовете. Складов инвентар. Складов товаро-разтоварен и стопански инвентар. Състояние на складовите помещения. Почистване на складовете. Механично и химично почистване на складовете. Унищожаване на складовите вредители – дезинфекция, дезинсекция и дератизация на складовете.

6.      Набиране на заявки (Order Picking). Техники за пикиране. Уедряване, групиране, опаковане, етикиране и сортиране. Интелигентни системи за управление на склад. Експедиция.

7.      Застраховка на стоката в склада и на път. Рекламации. Процедури и документи. Застраховка „Професионална отговорност“. Застраховка на складовия персонал. Ликвидация на щетата – пълно и частично. Застрахователна полица на товара. Задължително и доброволно застраховане на товарните единици. Права и задължения на страните по договора за транспортна застраховка. Процедури при настъпване на застрахователно събитие. Ред и разглеждане на претенциите.

 

В края на обучението всеки курсист ще има домашна работа, която трябва да предаде по имейл в рамките на една седмица. На база домашната работа следват индивидуални препоръки.

Пълните учебни програми, компетенции, теми, цени и график на обученията от всички тренировъчни школи можете да видите тук: http://supplychain.bg/obuchenija-2/

Ако имате някакви въпроси по темите или организацията, моля пишете ни на имейл office@supplychain.bg или ни се обадете на телефон 0886277735.

Срокът за записване е до 5 работни дни преди датата на обучението.

Цената e 260 лв без ДДС и включва обучението и кафе паузи.

Издаваме удостоверение за завършен курс.