Специализирано двудневно обучение „От моделаж към дизайн“

Приключило

23 - 24 юни 2018

София

Специализирано двудневно обучение „От моделаж към дизайн“

Дата:

23 - 24 юни 2018, събота - неделя

Час:

09:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Център за дигитално обучение по дентален дизайн, София, бул. Андрей Ляпчев №66

За контакти:

E-Mail

Организатори:

ДентаТехника

За събитието

Ниво първо на Специализирано обучение за зъботехници.
Организатор: Център за дигитално обучение по дентален дизайн.
Обучителни специалисти:
инж. Мартин Горидков; инж. Милан Дочев, инж. Антоний Данов, Мария Бояджиева, Георги Куртев.

С двудневния курс ще придобиете познания и опит в дигиталния дизайн на изцяло анатомични конструкции и ще се запознаете с опциите за планиране на скелети, различните опции за дебелина на кепето, планирана дебелина на материала за инкрустация и различните видове връзки между отделните елементи на конструкцията.

ПЪРВИ ДЕН

1. Dental manager – общо обяснение и възможни настройки
2. Създаване на поръчков фиш
• добавяне на оператор, клиника, лаборатория
• избор на работа с/без антагонисти, със захапка
• избор на вид конструкция
3. Сканиране
Етапи:
― калибриране
― подготовка на модела
― определяне на зони за сканиране
― сканиране на антагонист
― сканиране в захапка
― сканиране на индивидуални елементи
― настройки от меню за бърз достъп
4. Копиране на поръчка, експортиране на скан
5. Дигитален моделаж
• Инструменти за дизайн
― Библиотека със зъби
― Инструменти за групово местене на зъбите
― Инструмент за преместване на зъб в различни равнини
― Инструмент за морфологични промени – варианти за използване
― Восъчен нож – добавяме, отнемаме, заглаждаме и не само…
― Позиция на короната към съседните зъби, антагонисти – начини за създаване на контакт
― Свързване на зъба към препарационната граница
― Мirror tool – опции за дизайн на огледален образ
― Auto adapt – най-лесният начин за дизайн на единична корона
― Виртуален артикулатор

ВТОРИ ДЕН

1. Единична конструкция Full contour на зъб 16
2. Мостова конструкция 21–23 проектиране на анатомични кепета
Процедура:
• създаване на фиш, въвеждане на сканове в поръчката
Дизайн:
• посока на поставяне
• скулптриране на пънчето
• препарационна граница – определяне, подмоли, дистанция
• дизайн на молара – избор на зъб от библиотека, ориентиране, свързване към препарационната граница
• анатомичен дизайн на мостовата конструкция
• избор на библиотеката със зъби, употреба на инструмента за огледално възпроизвеждане, ориентиране
3. Кепе на зъб 46 Дизайн и особености
4. Генериране на stl файл