Специализиран тренинг „Sharing economy“

Приключило

26 юни 2018

София

Специализиран тренинг „Sharing economy“

Дата:

26 юни 2018, вторник

Час:

13:30 - 17:00

Достъп:

Безплатно (Задължителна регистрация)

Място:

Българска стопанска камара , София, 16-20 Alabin Street

За контакти:

E-Mail

За събитието

Какво представлява икономика на споделянето (Sharing Economy – SE)?

Икономика на споделянето е ново явление, свързано с цифровите технологии, което засяга създаването на нови бизнес модели, включващи сътрудничество и обмен, интернет платформи, които свързват хората, като им позволяват да предоставят услуги или съвместно използване на активи, ресурси, време, умения и капитал, без прехвърляне на права за собственост. Такива примери са „Споделено пътуване“, „Съквартиранти“ и Puzl Coworking от България и Blablacar и Airbnb в международен мащаб. Икономиката на споделянето се превърна във важен, но противоречив икономически и социален феномен, на който се отделя все повече внимание.

Цели и обхват на тренинга:

Проектът SharON има за цел да разгледа явлението икономика на споделянето в пет партниращи си страни (България, Естония, Италия, Полша, Словакия) чрез идентифициране на МСП, ориентирани към иновациите и технологиите, които работят или желаят да работят в рамките на споделената икономика. Целта е да открием потенциала и нуждите на собствениците на платформи и стартиращите фирми и да изградим съответни подпомагащи програми. Тренингът също така има за цел да повиши осведомеността и да разпространи знания за споделената икономика и нейното нарастващо значение в глобалната и регионалната икономика.

Обучението ще се проведе на български и английски език. Не се предвижда превод!

Събитието е без такса за участие, но се изисква регистрация. Регистрации се приемат до 25.06.2018 г. или до изчерпване на местата!

Ще се радваме да участвате!