Семинар „Шумен: Промени в ЗДДС от 01.01.2021 г. Актуални теми и казуси по прилагане на ЗДДС

Дата:

22 януари 2021, петък

Час:

09:00 - 16:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Община Шумен, Зала 363, III етаж, Шумен, бул. Славянски 17

Връзки:

Програма

За контакти:

Денислава Рускова, 0888807911, E-Mail

Организатори:

Магистер Диксит ЕООД

За събитието

МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД и ДОМЕСТИКС ЕООД Ви представят програмата на
семинар в гр. Шумен:
22.01.2020 г.

Промени в ЗДДС от 01.01.2021 г.
АКТУАЛНИ ТЕМИ И КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС
Лектор: адв. Росен Русков
Шумен, ЗАЛА 363 НА III ЕТАЖ НА ОБЩИНА ШУМЕН, БУЛ.СЛАВЯНСКИ 17
начало 9,00 ч.

Теми:

Промени в ЗДДС от 01.01.2021 г.
Актуални моменти в ДДС облагането през 2020 г.
Практически казуси от административната и съдебна практика.
Отговори на въпроси
(програмата ще бъде актуализирана)

Адвокат Росен Русков е специалист по данъчно право и данъчен консултант. Завършил е Юридическия Факултет на СУ “Климент Охридски”. Специализира данъчно право – ДДС
Член на Камарата на данъчните консултанти. Автор е на пълни коментари по ЗДДС:
изд. на “Апис – Колев” – книга, РААБЕ България – сборник, Резон Медия Груп – електронно издание, Търговско право за счетоводители, икономисти, финансисти и данъчни инспектори.
Автор е на публикации по съществени данъчни въпроси и лектор на специализирани обучение по ЗДДС.

Семинарът включва лекции 9,00 – 16,30 ч.,две кафе паузи, материал, сертификат
( по предварителна заявка)

ЗА КОНТАКТИ И ЗАПИСВАНЕ:

Г-жа Виолета Стоянова – представител на МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД за регион Шумен
Тел. 0897968129 054 820569 e-mail: violeta.s1@abv.bg
тел. 08888 07 911 е–mail: magisterd@abv.bg www.magisterdixit.net
Денислава Рускова – управител на Магистер Диксит ЕООД

ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА ЦЕНА ДО 30.12.2020 г. за един участник: 120 лв. без ДДС / 144 лв. с ДДС (цената е валидна при плащане до 30.12.2020 г.)

ЦЕНА за участие след 30.12.2020 г.:

150 лв. без ДДС /180 лв. с ДДС/ за един участник
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма:
140 лв. без ДДС /168 лв. с ДДС/

Участниците в семинар Осигуряване, ЗДДФЛ на 21.01.2021 г., които се запишат за семинар ЗДДС на 22.01.2021 г. ще получат отстъпка от 5% от цените за семинар ЗДДС на 22.01.2021 г.!

Поради санитарните изискванията за осигуряване на дистанция между участниците, капацитетът на залите е намален и местата се запълват по реда на плащане, а не на записване!!!
Фактурите се изпращат на посочения при регистрацията електронен адрес.

Краен срок за записване и плащане: 15.01.2021 г. при наличие на останали свободни места!

РАЗПЛАЩАТЕЛНА ПОЛИТИКА и АНУЛАЦИИ
Всички такси за обучения се заплащат само по банков път!!!
За валидно се смята записване, по което е постъпило плащане по банкова сметка до указания краен срок.
Ако записването е извършено преди крайния срок за ранно записване и плащане, но плащането не е постъпило до изтичането му, то се дължи по-високата цена!!!
При отказ от участие в обучение до пет работни дни преди датата на обучението, се удържат 50 лв. от внесената сума за такса и останалата част се възстановява обратно на наредителя.
При отказ от участие в обучение в период по-малък от пет работни дни преди датата на обучение, се удържа 50% от внесената такса и останалата част от сумата се възстановява на наредителя.
При анулация в деня преди семинара, в деня на семинара или неявяване – заплатената такса не се възстановява и не се компенсира с друго участие!!!
Всички анулации се извършват в писмена форма на e-mail magisterd@abv.bg
Организаторите не носят отговорност за транспортни и други разходи на участниците, които не са включени изрично в цената на обучението!!!
Обучения могат да се отменят или отлагат при заболяване на лектор или други непредвидени форсмажорни обстоятелства, за които организаторите нямат вина.