Школа за Реклама в модата – сесия Лято 2017

Приключило

1 ноември 2017

Пловдив

Школа за Реклама в модата – сесия Лято 2017

Дата:

1 ноември 2017, сряда

Час:

14:30

Достъп:

Свържете се с организаторите

Място:

National Fashion Academy of Bulgaria, Пловдив

За контакти:

032 62 09 29, E-Mail

За събитието

Да си РЕКЛАМЕН спец е предизвикателство и страст!
За да успеете в Рекламата за модния бизнес трябва да разбирате обществото, мненията, психиката, различните изразни средства и да имате финансов усет.

Искате ли да научите как да насочвате обществения интерес към интересите на вашите клиенти?!

Мислите ли, че ще се справите?
Искате ли да се развивате в модните среди?

Ако отговорът е ДА, то запишете се сега, за да ракриете един нов свят изпълен с тайни и предизвикателства, който носи завиден финансов резултат в личен план и за Вашите клиенти!

Специалистите по РЕКЛАМА в Модата помагат на творческите представители от модната индустрия, на производителите, магазините за мода и търговия на едро и дребно да изградят и поддържат подходящ рекламен имидж с висок търговски резултат от продажби. Тъй като те заплащат за реклама или за медийно пространство, специалистите по РЕКЛАМА в Модата трябва да открият творчески начин да задържат името на компанията в окото на публиката с параметрите на определения им за целите рекламен бюджет, за да постигнат възможно най-високите търговски резулати.

Специалистите по РЕКЛАМА в Модата подбират информацията, която продава и пишат рекламни материали и/или дават прес конференции и/или рекламни рещи и промоции, които да се разпространят като директни продажби чрез събития, телевизия, преса, радио, социалните мрежи и пощата, осъществено чрез директни и индиректни срещи с търговци, директни клиенти, журналисти и други влиятелни личности от висшите икономически среди.

Тяхна отговорност е и взаимодействието в случай, че възникнат въпроси и кризисни ситуации от вън. В тази си функция, специалиста по РЕКЛАМА в Модата трябва да поддържа винаги силни медиийните си и търговски връзки и влияние върху ключови публични личности с цел привличането им за реклами лица и като имиджмейкъри с рекламно-търговска цел.
Модният Рекламист е специалист, който информира, образова и мотивира модната къща, дизайнер или компания, преработват информациите от и за компанията и я поднасят по най-подходящия и атрактивен начин на аудиторията, осъществява контакти с най-широк кръг и различни аудитории, които провокира за покупки, за диалог и одобрение чрез силата на модата и чрез посланията, свързани с нея.

Модният рекламист е специалистът-организатор, промоутър, комуникатор, той осъществява индиректната връзка между модните творци-неговите клиенти с медии, търговци и широка общественост.

Това е насоката, залегнала в Програмата за Професионално обучение и развитие по РЕКЛАМА в Модата. Тя има за цел да Ви осигури едно отраслово фокусирано модно образование в творческа среда и в рамките на европейските и световни стандарти, за да Ви даде възможност за новаторско и творческо развитие и силна професионална гледна точка с гарантирана стартова последваща реализация като Стажант-Рекламисти в модата с начален финансов резултат още като стажанти.

Специализацията по РЕКЛАМА в Модата в Националната Модна Академия на България се появява, за да бъде с вас на всяка стъпка от кариерното ви развитие в продължителен период от време на национално, европейско и международно ниво.

КАКВО ПРЕДЛАГА ШКОЛАТА за РЕКЛАМА в Модата?

Да научи участниците как да организират рекламни събития, пътувания, конференции с рекламна цел, кръгли маси, семинари, колоквиуми, тематични семинари, конгреси, откривания и рекламни стратегии за търговски обекти, обявления за цени, рекламни промоции на модни стоки и услуги, имиджови и търговски рекламни и обществени кампании, хуманитарни и благотворителни рекламни акции; ще ви научи на много, много други дейности с обединяващата сила на специализираната РЕКЛАМА в Модата, с тънкостите в тази професия чрез силата на модата като рекламна политика, култура, изкуство, икономика, международни отношения, хуманитарна и благотворителна дейност и иновативен вид дипломация, която продава.

Школата за РЕКЛАМА в Модата е в малка група специализанти от 1 до 10, които имат обща цел да изградят и/или подобрят рекламното представяне, личния профил на модни марки, продукти и услуги, на собтвеници и модни автори, и този на своите клиенти. Това са специализанти, които искат да повишат професионалния си потенциал в рекламата или да изградят такъв, да подготвят специални рекламни кампании, да се справят със ситуация-предизвикателство за компанията им или да открият нови възможности за реализация.

Школата за РЕКЛАМА в Модата ще Ви помогне да разберете нуждите на модата и връзките с всички видове реклама. Ако понякога сте се чудили как да напишете рекламно съобщение или да подадете кратка поискана рекламна информация в писмен вид или да научите и придобиете умения за всичко свързано с организиране на рекламни събития и партита за директни и индиректни продажби, то вие сте открили точното място.

Именно чрез Школата за РЕКЛАМА в Модата вие ще овладеете тънкостите и ролята на РЕКЛАМАТА в модата и продажбите на едро и дребно, за да увеличи значимостта на модната марка и име, да я направи търсена, желана и купувана. Именно чрез тази школа вие ще се научите как се работи с контрагенти, партньори, и сами да направите вашите профили в социалните мрежи и интернет страници като рекламни, носещи прифоди от продажби на стоки и услуги, но ще знаете как да използвате новите социални и електронни медии и развитие на медиините контакти и медийни опаковки с рекламна цел.
Школата за РЕКЛАМА в Модата ще ви помогне да развитете въображението и мисълта си, ще ви научи как да направите визуализация като избирате най-подходящите изображения за оказване на влияние върху широката общественост с цел продажби на модни стоки и услуги.

Школата за РЕКЛАМА в Модата е уникална за България и единствено призната на международно ниво равнопоставено с университетското образование. Провежда се по световно утвърден успешен американско-френски метод на обучение в 6 /шест/ модула и ще ви даде от добри до отлични знания и умения. Всеки модул се състои от няколко теми, които ще различавате по спецификата на съдържанието им: Същност и определения на понятието Реклама. История. Етични основи. Законови основи. Изследване на аудиторията.

Комуникационен, Производствен и Търговски процес. Битка за внимание и клиенти. Стратегически рекламен мениджмънт. Разпространение на рекламна информация. Комуникационни рекламни програми. Стратегическо рекламно мислене. Оценка и анализ на рекламни кампании в модата.

Корпоративна и персонална РЕКЛАМА в Модата. Методи на екламно въздействие на общественото мнение и нагласи. Рекламни тактики. Медии за вътрешни публики и реклама. Печатно слово и неформална реч в образи и думи за реклама. Медии за външни и вътрешни публики. РЕКЛАМА в Модата в конфликтни и кризисни ситуациии и много други теми в кратък синтезиран вид.