Шестнадесета международна научна конференция на тема „Членството на България в Европейския съюз: единадесет години по-късно“

Приключило

19 октомври 2018

София

Дата:

19 октомври 2018, петък

Час:

10:00

Достъп:

Кандидатстване

Място:

УНСС, зала „Научни съвети“ (2 етаж - 2032А), София

За контакти:

E-Mail

Организатори:

УНСС

За събитието

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

ФАКУЛТЕТ “Международна икономика и политика” Катедра “Международни икономически отношения и бизнес”

Ви кани да вземете участие в Шестнадесетата международна научна конференция на тема:

ЧЛЕНСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: ЕДИНАДЕСЕТ ГОДИНИ ПО-КЪСНО

19 октомври 2018 г., 10.00 ч., УНСС, зала „Научни съвети“ (2 етаж – 2032А)

конференцията е организирана под патронажа на ректора на УНСС проф.д.ик.н. Стати Статев

Тематични направления

JEL classification: C, D, E, F, G, H, K, L, M, O, P, R

Официални езици на конференцията: английски и български език.Научни направления:

–  Европейски съюз- състояние и перспективи
–  Конкурентоспособност на българската икономика на международния пазар
–  Управление на европейски проекти
–  Мениджмънт и маркетинг
–  Международен бизнес
–  Иновации и предприемачество
–  Корпоративно управление
–  Качество и конкурентоспособност на образованието
–  Туризъм – състояние и перспективи
–  Правни аспекти на ЕС