Сертифициращо обучение за медиатори

Приключило

4 - 9 февр. 2019

Русе

Сертифициращо обучение за медиатори

Дата:

4 - 9 февр. 2019, понеделник - събота

Час:

09:30 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

ул. Фердинанд № 3А, Русе

За контакти:

Елена Славова, 0876605158 , E-Mail

За събитието

Това обучение е практически курс за придобиване на правоспособност за медиатор, съобразно изискванията на чл. 8 и Приложение 2 към чл. 9 от Наредба N 2 от 15.03.2007г., обн. ДВ, бр. 26 от 27.03.2007 г., в сила от 27.04.2007 г.

За курса:

 • Напълно съответстващ на българските условия – създаден на база на практиката ни в обучения по управление на конфликти, медиация и процедури по медиация в България през последните 8 години,
 • Изграден въз основа на утвърдени международни модели за обучение по медиация, осъществени от обучителни екипи от Франция, Италия и Норвегия и Германия, на база прякото ни участие в тях.
 • Силна практическа насоченост, която ви дава умения, които сами може да тествате в края на курса.

Реалните знания и умения, които придобивате в процеса на обучение, са:

 • Знания за същността и характеристиките на конфликта като социално явление;
 • Знания за особеностите на процедурата по медиация, като алтернативно средство за разрешаване на спорове;
 • Знания за законодателната рамка на медиацията в България и ЕС;
 • Умения за разпознаване на най-често срещаните типове конфликти и причините за възникването им;
 • Умения за прилагане на стратегии за водене на преговори в конфликтна ситуация;
 • Умения за конструктивно разрешаване на конфликти, както и за ефективно посредничество и оказване на подкрепа в конфликтни ситуации;
 • Умения и техники за регулиране на конфликтни отношения и ситуации.

В края на обучението ще можете да разрешавате конфликти като управлявате и довеждате до успешен завършек процедура по медиация.

Към кого е насочено обучението – Широк кръг от специалисти, които желаят да придобият или подобрят професионалните си знания и умения в сферата на разрешаването на спорове.

Таксата за цялото обучение е 620 лв., включваща учебните материали и кафе паузи, платима не по-късно от 30 януари 2019 г.

 • 10% отстъпка при внасяне на таксата до 15 януари 2019 г. 
 • За ранно записване и за студенти – 520 лв., платими до 04 януари 2019 г.