Сертифициран Курс по ОРАТОРСКО МАЙСТОРСТВО – издание № 22

Дата:

20 - 21 юли 2019, събота - неделя

Час:

11:00 - 17:00

Достъп:

Входен билет

Място:

културен център НОВИЯТ АКРОПОЛ, 1, София, бул. Генерел Йосиф Гурко № 38А

Връзки:

eduko.bg

За контакти:

+359 890 215 406, E-Mail

Организатори:

Едуко ЕООД

За събитието

Изнасяте ли презентации? Ръководите ли екипи? Четете ли лекции? Водите ли обучения, оперативки, съвещания, преговори? … Имате ли нужда да подобрите своите ораторски умения? Точно за вас е нашия интензивен курс пълен с полезни съвети и индивидуални упражнения.

Ето подтемите, с които курсът ще ни запознае:
– Ораторско изкуство; Качества на добрия оратор
– Техника на говоренето: Гласът – Сила, Динамика, Темпо, Артикулация, Интонация
– Правилно дишане, стабилна и уверена стойка
– Невербална комуникация: Жестове, мимики, зрителен контакт
– Правила на добрата подготовка
– Как да структурираме речта
– Как да преодолеем сценична треска
– Комуникация с аудиторията
– и други

Упражнения:
– Правилно дишане и стабилна стойка
– Правилна артикулация и интонация
– Жестикулация, мимики и сценично поведение
– Динамичност в изказа
– Емоции в ораторска изява
– Правилна подготовка на речта
– и други

Брой места: само от 3 до 7 участници – работим с малки групи, гарантираме индивидуален подход и обратна вързка за всеки участник.
Повече от 100 доволни участници!
Подробна информация:
https://www.eduko.bg/kurs/prakticheska-retorika

ЦЕНА: 190 лв (при предварително закупване на билет) Пълна цена: 210 лв
Цената включва 2 кафепаузи + учебни материали.

Курсът е определен за всеки, който се нуждае от ораторски умения, без да се изискват или очакват предварителни знания или обучение. Всеки участнвик завършил курса може да продължи своето развитие под форма на индивидуални уроци с подробен видеоанализ и други прогресивни методи.

Записването в курса става чрез закупен билет, което може да стане чрез регистрация в сайта на организатора:  https://eduko.bg/kurs/prakticheska-retorika