Сертификационен курс „Управление на електроенергийните небаланси в балансиращи групи и участие в балансиращ пазар“

Приключило

18 - 19 апр. 2019

София

Сертификационен курс „Управление на електроенергийните небаланси в балансиращи групи и участие в балансиращ пазар“

Дата:

18 - 19 апр. 2019, четвъртък - петък

Час:

09:30 - 17:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Стопански факултет, СУ „Св. Климент Охридски“, София, бул. "Цариградско шосе" N 125, Стопански факултет София , 1113

За контакти:

Маргарита Тодорова, +359 879 436 756, E-Mail

За събитието

Целта на настоящия сертификационен курс е да предостави на участниците от енергийния сектор качествено след-дипломно обучение, посредством актуална информация относно основите, практиката и развитията в контекста на електроенергийните пазари.

За да бъдат постигнати гореописаните цели, ние от сп. „Ютилитис“ и от Центъра за образователни услуги на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, разчитаме на лектори, които имат дългогодишен експертен опит и знания в областта на електроенергийния пазар и управлението на небалансите.

При успешно завършване на обучението участниците ще получат сертификат от Центъра за образователни услуги (ЦОУ) към Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Лектори:

доц. д-р Атанас Георгиев / СУ „Св. Климент Охридски“
Антони Желязков / Експерт Бизнес развитие, Българска независима енергийна борса ЕАД
Меглена Русенова / Управител, Компания за енергетика и развитие ООД
Николай Гавазки / Ръководител отдел “Прогнозиране и балансиращи групи”, “ЧЕЗ Електро България” АД
(очаквайте допълнителна информация за лекторите в програмата)

За допълнителни въпроси или участие, моля, пишете ни на info@utilities.bg или ни търсете на 0879436756.