Семинар „ЗДДС – Промени 2018“ във Варна

Приключило

28 февруари 2018

Варна

Семинар „ЗДДС – Промени 2018“ във Варна

Дата:

28 февруари 2018, сряда

Час:

09:30

Достъп:

Такса участие

Място:

хотел Аква, Варна, ул. „Девня“ 12-А

За контакти:

Денислава Рускова, 0888807911, E-Mail

Организатори:

Магистер Диксит ЕООД

За събитието

ПОКАНА ЗА СЕМИНАР в гр. ВАРНА

28. 02. 201г.

 

Актуални теми и казуси по прилагане на ЗДДС

ЗДДС и ППЗДДС  – Промени  2018

Начало: 9:30 ч.

Лектор: адвокат Росен Русков

Място на провеждане: 
Хотел АКВА, до ЖП Гарата

Теми:

І. Изменения на ЗДДС;

Изменения ДВ бр. 92/2017 г.;

Отпадане на регистрационния опис по чл. 75 и чл. 77 ЗДДС;

 1. Изменения ДВ бр. 97/2017 г.;
 2. Промяна чл. 25, ал. 4, изр. 2 – доставки на стоки с поетапно изпълнение;
 3. Камион – не е багаж на пътник(шофьор) – чл. 29, ал. 2, изр. 2 НОВО;
 4. Чл. 50, ал. 2 – доставка на стоки(услуги), за която не е ползван данъчен ДК;
 5. Терминологични корекции – актив, който „не се ползва”, става „не е използван”;

– чл. 27, ал. 2, чл. 79, ал. 5, т. 1, чл. 80, ал. 1, т. 3;

 1. Чл. 79 – ал. 5 се „разделя” на ал. 5 и ал. 6(други формули);
 2. Отпадане на корекция по чл. 79а и чл. 79б при дерегистрация;
 3. Чл. 79а, нова ал. 7 и чл. 79б нова ал. 6 –кога се прилага корекция по чл. 79 и кога корекция по чл. 79а(за стоки) или чл. 79б(за услуги);
 4. Чл. 79в – кога Ко и Кх са 1 и кога са нула;
 5. Седемдневни срокове за Регистрация по ЗДДС;
 6. Чл. 96, ал. 1, изр. 2 – незабавна регистрация при оборот, достигнат за период не по-дълъг от 2 последователни месеца.
 7. НОВИ данъчни задължения по чл. 102, ал. 4 ЗДДС – при незабавна регистрация;
 8. Отмяна на чл. 176а и чл. 176б – обезпечение за регистрация;
 9. §1. т. 83 – промяна в определението за дълготрайни октиви;

 

ІІ. Изменения ДОПК;

 1. Солидарна отговорност за фирмени задължения на управители……мажоритарни собственици по чл. 19 ДОПК;
 2. Прилагане на давностни срокове в процедури по обжалване на ревизионни актове;

 

ІІІ. Проблеми по ЗДДС

 1. Разлика между анулиране на фактури и издаване на кредитни известия;
 2. Данъчно събитие и изискуемост на ДДС – разлики и специфични случаи;

– общо понятие за данъчно събитие и изискуемост на ДДС;

– авансово плащане и данъчно събитие за местни доставки;

– авансово плащане и данъчно събитие за внос, износ, ВОД, ВОП, трансгранични услуги;

– авансово плащане преди регистрация;

– доставки с непрекъснато или периодично изпълнение;

 

 1. Специални случаи на данъчна основа;

– общо понятие и плащане от трето лице;

– увеличения на данъчната основа;

– търговски отстъпки, насрещна „бонус” фактура;

– суми за покриване на разходи за сметка на „получателя”;

– данъчна основа при замяна на стоки и/или услуги(бартер);

– пазарна цена;

 1. Процедурата по чл. 73а ЗДДС, при закъсняло самоначисляване на ДДС при ВОП на стоки и услуги;
 2. ВОП „по идентификация” по чл. 62, ал. 2 ЗДДС;
 3. Продажби по чл. 131 ЗДДС;

 за контакт: www.magisterdixit.net

0888807911