Семинар „Защита на личните данни (GDPR)“

Приключило

24 април 2018

Пловдив

Семинар „Защита на личните данни (GDPR)“

Дата:

24 април 2018, вторник

Час:

09:30 - 13:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Limacon Event Center, Пловдив

За контакти:

E-Mail

Организатори:

Popov, Arnaudov & Partners

За събитието

С приемането на Общия регламент за защита на данните (GDPR), който започва да се прилага от 25.05.2018 г., европейският законодател съществено промени уредбата в областта на личните данни. Причината за това е ясна – стремежът към повишаване на закрилата на лични данни в модерното информационно общество. Общество, в което обменът на данни изобщо е един непрекъснат процес, на който се основава нормалното му функциониране.

Поради това Регламентът изисква от всички участници в бизнеса, независимо от икономическата сфера, към която принадлежат, да приведат дейностите и процесите си по обработване на лични данни в съответствие с новите положения на Регламента.

Лектори по правните теми за защитата на лични данни са адв. Stanislav Nikolov и адв. Бенислав Вътев – членове на Софийската адвокатска колегия, които са част от специализирания екип на „Попов, Арнаудов и партньори“, притежаващ значителен опит и експертиза в областта на защитата на лични данни. С най-новите тенденции и иновации от техническия аспект по темата, ще Ви запознае Мартин Конов – старши системен инженер от CLICO с опит в информационните технологии и доказан професионализъм в телекомуникационната индустрия.