Семинар в Стара Загора: Промени в ЗКПО и ЗДДС през 2019 г. Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2018 г.

Приключило

13 февруари 2019

Стара Загора

Семинар в Стара Загора: Промени в ЗКПО и ЗДДС през 2019 г. Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2018 г.

Дата:

13 февруари 2019, сряда

Час:

09:30 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Стара Загора, Стара Загора, Стара Загора

Връзки:

Програма

За контакти:

Денислава Рускова, 0888807911, E-Mail

Организатори:

Магистер диксит ЕООД, Доместикс ЕООД

За събитието

МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД и Доместикс ЕООД Ви канят на семинар
на 13.02.2019г. в гр. Стара Загора на тема:

Промени в ЗКПО през 2019 г.
Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2018 г.
Резюме на промените в ЗДДС – 2019
Лектори:
Димитър Войнов
Адв. Росен Русков
Гр. Стара Загора, хотел Верея
Начало: 09,30ч – 15,00ч.
Лектор:Димитър Войнов
Промени в ЗКПО през 2019 г.:
– Промяна в регулирането за данъчни цели на разходите за лихви
– Въвеждане на данък върху печалбата на български дъщерни компании и места на стопанска дейност в чужбина при определени условия (CFC rules)
– Промяна в облагането на предприятията в ликвидация и несъстоятелност
– Други промени
Промени в Закона за счетоводството през 2019 г.
Въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2018 г.:
– Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи)
– Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)
– Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС)
– Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи – ремонт или подобрение)
– Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина
– Данъчно третиране на дивиденти
Актуална данъчна практика по ЗКПО.
Данъчно третиране при промяна в счетоводната политика в резултат на прилагане на нов счетоводен стандарт (МСФО 9, МСФО 15 и др.) или поради друга причина.
Данъчно третиране при грешки и коригиращи събития, включително установени след подаване на годишната данъчна декларация.
Парични взаимоотношения между дружеството и собственика
Данъчно третиране при използване на фирмени активи и за лични нужди.
15,30 – 17,30ч. ЗДДС – промени 2019
Лектор: адв. Росен Русков
Семинарът включва: лекции 8 уч.ч., две кафе паузи, материал, сертификат за участие

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение.

За контакт:
тел. 08888 07 911
е–mail: magisterd@abv.bg
www.magisterdixit.net
Денислава Рускова

Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на: https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia
–––––––––––––––––––––––––––
ЦЕНА
За един участник – 130 лв.без ддс или съответно 156лв. с ддс
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма – 120лв. без ддс или съответно 144 лв.с ддс за участник

БАНКОВИ СМЕТКИ
Доместикс ЕООД – за НЕрегистрирани по ЗДДС
Банка: Уникредит Булбанк BIC код: UNCRBGSF
IBAN:BG59UNCR7630 1077 2377 22

Магистер Диксит ЕООД – за РЕГИСТРИРАНИ по ЗДДС
Банка: Уникредит Булбанк BIC код: UNCRBGSF
IBAN:BG91UNCR7630 1078 6465 56

Краен срок за записване и плащане при наличие на места – 01.02.2019г.!!!

Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на: https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia