Семинар: Управление на риска ISO 31001:2018 в системата за управление

Приключило

27 март 2018

София

Семинар: Управление на риска ISO 31001:2018 в системата за управление

Дата:

27 март 2018, вторник

Час:

09:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Българска стопанска камара, 1, София, ул. Алабин 16-20

За контакти:

Илиана Павлова, +3592 932 09 21, E-Mail

Организатори:

БСК

За събитието

На 27.03.2018 г. от 09:30 до 16:00 часа в Българска стопанска камара залата на I етаж, ще се прове семинар по Управление на риска в ISO 31001:2018 в системата за управление

Цел:

Запознаване на участниците с изискванията на стандарта ISO 31000:2018, процеса на управление на риска в общата система на управление на организацията.

Управлението на риска се използва във всички икономически области, като е особено важно за управление при условия на икономическа криза и изострена конкуренция

За първи път в България се провежда курс по ISO 31000:2018, публикуван на 12 февруари 2018 в ISO. Управлението на риска е изключително важно за прилагането на регламент GDPR, стандартите по мениджмънт.

Получаване на знания за:

 • новата версия на ISO 31000:2018;
 • необходимостта от управление на риска за ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, GDPR, IAEA GSR 2 и други международни и европейски публикации;
 • принципите за управление на риска
 • общата рамка за управление на риска
 • процеса на управление на риска

Участници: Курсът е предназначен за всички собственици и служители по осигуряване на ефективността на бизнеса:

 • собственици на фирми;
 • изпълнителни директори на малки и средни фирми
  работодатели и ръководители на структурни звена във фирмите и организации;
 • ръководители на дирекции по развитие на фирмите;
  мениджъри по качеството,
 • упълномощени представители на ръководството по качеството;
 • упълномощени представители на ръководството по екология;
 • упълномощени представители на ръководството по здраве и безопасност;
 • длъжностни лица по здраве и безопасност,
 • одитори на системи за управление
 • лужители, ангажирани с оценяването на риска;
 • специалисти от службите по трудова медицина.

На всеки участник ще бъде предоставен комплект материали (диск).

Завършилите курса получават сертификат.

Програма:

 • Въведение
 • Речник
 • Принципи за управление на риска
 • Мислене основано на риска
 • Организационна рамка за управление на риска
 • Упражнение
 • Процес за управление на риска
 • Упражнение
 • Тест
 • Дискусии
 • Заключение

Лектор: н.с. І ст. инж. Митко Мирчев

Регистрация и заплащане на таксата за участие:

Крайната дата за заплащане на таксата за участие е 26.03.2018 г., след изпращане на заявка за участие и получаване на потвърждение за регистрацията. За регистрация попълнете заявката и изпратете на адрес ios@bia-bg.com 

Такса за участие: 170 лв. с  включено  ДДС.