Семинар „Трудовото и осигурително законодателство през 2019 г.“

Приключило

29 януари 2019

София

Семинар „Трудовото и осигурително законодателство през 2019 г.“

Дата:

29 януари 2019, вторник

Час:

10:00 - 17:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Зала КИТОВ ЦЕНТЪР, София, ул. „Люлин планина” № 33а

За контакти:

Росица Стоянова, 02 9515854; 0892 241171, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

29 януари 2019 г., 10.00 – 17.30 ч.
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а
Лектори: Теодора ДИЧЕВА – директор на дирекция „Правно осигуряване на инспекционната дейност“ при ИА ГИТ; Вержиния ЗАРКОВА – експерт по осигурително право

10.00 – 13.30 ч. – Трудовото законодателство през 2019 г. Лектор: Теодора Дичева

Новите моменти в трудовото законодателство и новите задължения за работодателите във връзка с приети в края на 2018 г. законови текстове.
Преглед на задълженията на работодателите в началото на годината и какви са сроковете за тяхното изпълнение.
Промените при сумираното изчисляване на работното време през 2018 г.
Всичко за работното време:
– Видове работно време – нормално, намалено, удължено, непълно работно време. – Разпределение на работното време: гъвкаво, разпокъсано, ненормирано работно време.

– Време на разположение, нощен и извънреден труд, работа на смени.

– Начини за отчитане на работното време – подневно или сумирано.

– Задълженията на работодателите и документирането му  при въвеждането на съответното работно време.

Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие – нови възможности пред работодателите
Всичко, което следва да знаят работодателите за извънредния труд – ред за полагане, заплащане, отчитане, ограничения пред работодателите за възлагане на извънреден труд.

14.15 – 17.30 – Нови моменти в социалното и здравното осигуряване. Лектор: Вержиния Заркова

Коментар на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване – минимален и максимален осигурителен доход. Поредност при сумиране на доходите при един и повече осигурители – разлика при осигурителния и здравноосигурителния доход. Кръг на лицата, осигурени върху минимален праг и минимална работна заплата. Промени в наредбите на държавното обществено осигуряване.
Самоосигуряващи се лица – определяне на окончателния размер на дохода за ДОО и здравно осигуряване за 2018 г.– разлика в размерите на двата дохода. Преизчисляване на паричните обезщетения на самоосигуряващите се лица.
Промени в Закона за здравното осигуряване.
Участниците в обучението получават сертификат за участие.

Цена 170 лева без ДДС.  При регистрация до 31 декември 2018 г. – 15% отстъпка от цената.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:

BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

В цената са включени материали, кафе – паузи и обяд – кетъринг “Мати Ди”.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване – до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.