Семинар „Трансферно ценообразуване – практически преглед в контекста на новите насоки на ОИСР и българската практика“

Приключило

26 ноември 2018

София

Семинар „Трансферно ценообразуване – практически преглед в контекста на новите насоки на ОИСР и българската практика“

Дата:

26 ноември 2018, понеделник

Час:

09:30 - 17:15

Достъп:

Такса участие

Място:

Зала КИТОВ ЦЕНТЪР, София, ул. „Люлин планина” № 33а

За контакти:

Росица Стоянова, 02 9515854; 0892 241171, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

26 ноември 2018 г., 9.30 – 17.00 часа
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а
Лектор: адв. Георги Денборов

Програма на семинара:

1.Принципът на независимите пазарни отношения – промени в концепцията и как се отразяват на бизнес цикъла.
2. Въведение в методите за трансферно ценообразуване.
3. Услуги с ниска добавена стойност и фиксирана надбавка от 5% – процедура, улесняваща бизнеса: методология за алокиране на разходи при споделени услуги;
изисквания и очаквания за документация; нови тенденции в извършването на бенчмарк анализ.
4. Новите моменти при трансфери, базирани на т.н. software development agreement – възможна необходимост от цялостно преструктуриране на транскациите в резултат на новите правила:DEMPE анализ на стойността;
метод на разпределената печалба;
метод на увеличената стойност/Cost +;
данъчно планиране и нематериални активи.
5. Нов подход към функционалния анализ на веригата на стойността като нов стандарт в документирането – ролята на консултанта.
6. Концепция за превес на икономическата същност на трансакциите над юридическата форма – субективен елемент на преценка.
7. Нов подход към анализа на съпоставимостта, как да подходим при липса на достатъчно съпоставими сделки – практически подходи.
8. Проблемни случаи при продължителни загуби – сериозен рисков фактор.
9. Нов подход към управленските услуги, предоставяни между свързани лица – как следва да постъпим, за да бъдат призанти?
10. Как да подходим по време на проверка и ревизия?
11. Докъде са стигнали българските съдилища в решаването на спорове, свързани с трансферно ценообразуване.

Участниците в обучението получават сертификат за участие.
Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи.

Цена 170 лева без ДДС.
Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка.

Сумата се превежда по новата сметка на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:

BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

В цената са включени материали, кафе-паузи и обяд.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване – до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.