Семинар „Силни екипи за високи цели“

Приключило

1 юни 2018

София

Семинар „Силни екипи за високи цели“

Дата:

1 юни 2018, петък

Час:

09:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Metropolitan Hotel Sofia , София, 64, Tsarigradsko shosse Blvd.

За контакти:

E-Mail

Организатори:

Transformacia Ltd., Metropolitan Hotel Sofia

За събитието

СПОДЕЛЕНО ОТ УЧАСТНИЦИ

„Най-важното, което ще отнеса със себе си е разбирането, че при работа в екип всички трябва да вървим в една посока.“
„В семинара ми харесаха ролевите игри, показващи на практика силните страни при работа в екип.“
„Отличен водещ с дълбоки познания и практически опит.“

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩО ОБУЧЕНИЕТО

– Мениджъри, които желаят да подобрят уменията си за сформиране и управление на екипи
– Новопромотирани мениджъри
– Професионалисти, които желаят да разширят разбирането си за екипите и да развият уменията си за взаимодействие с другите.

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

– Да се осмислят по-добре естеството на сътрудничеството и основните характеристики на екипите.
– Да се разберат начините за допринасяне в екипа и предпочитаните роли на участниците.
– Да се развият умения за управление на екипното взаимодействие и на конфликтите в екипите.

ОСНОВНИ ТЕМИ

– Влияние на индивидуалните характеристики върху екипната работа. Роли в екипа.
– Етапи в развитието на екипа. Групова динамика.
– Преодоляване на различията в екипа. Ролята на лидера за постигане на екипните цели.
– Вземане на решения в екипа – подходи и техники.
– Изграждане на доверие в екипа. Конструктивни поведенчески модели. Превенция и управление на конфликти.

ИНТЕРАКТИВНО ПРОВЕЖДАНЕ

Работа в малки групи
Интерактивни упражнения
Самооценка
Симулации
Дискусии
Презентации

КВАЛИФИКАЦИЯ:

Участниците получават сертификат за преминато обучение.

ВОДЕЩ:

АЛЕКСАНДЪР ПОЖАРЛИЕВ, Ph.D.