Семинар “Промени в трудовото и в осигурителното законодателство за 2018 г. Сумирано изчисляване на работното време“

Приключило

19 февруари 2018

София

Семинар “Промени в трудовото и в осигурителното законодателство за 2018 г. Сумирано изчисляване на работното време“

Дата:

19 февруари 2018, понеделник

Час:

10.00 - 17.15

Достъп:

Такса участие

Място:

София, бул. Кн. Мария Луиза 58, Конферентна зала ProjectLab, ет. 3, София

За контакти:

Росица Стоянова, 0892 241171, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

19 февруари 2018 г., 10.00 – 17.15 ч.
София, бул. Кн. Мария Луиза 58, Конферентна зала ProjectLab
Лектори : Теодора ДИЧЕВА – директор на дирекция „ Правно осигуряване на Инспекционната дейност“ при ИА ГИТ; Вержиния ЗАРКОВА – експерт по осигурително право

10.00 – 13.15 ч. -Лектор Теодора Дичева

Промени в трудовото законодателство през 2017 г., валидни за 2018 г.

1.Задълженията на работодателите в началото на годината, сроковете за тяхното изпълнение:
Отчитане на извънреден труд, уведомяване на работниците за размера на ПГО, който имат право да ползват и др.
2. Очаквани и вече реализирани промени в трудовото законодателство от края на 2017 г. в Кодекса на труда, НРВПО, ЗЗБУТ и някой подзаконови нормативни актове.
Промени в посока намаляване на административната тежест за бизнеса и промени, засилващи контролните правомощия на Инспекцията по труда при извършване на контрол след прекратяване та трудовото правоотношение, когато работодателите не са изплатили трудовите възнаграждения и някой от обезщетенията, свързани с прекратяването на трудовите договори.
3.Сумираното изчисляване на работното време
Начини за запознава работниците или служителите с утвърдените графици преди започване на работа по тях (чл. 9а, ал.1 от НРВПО); Как се изчислява сборът от работните часове по графика на работника или служителя за периода, за който е установено сумираното изчисляване на работното време в случаите на полагане на дневен и нощен труд. Нормата за продължителност на работното време – как се формира, как и при какви условия се редуцира. Какво става, когато в края на периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, отработените от работника или служителя часове по графика са по-малко от часовете по норма на продължителност на работното време. Как се пресмята отработеното време когато трудовото правоотношение на работник е прекратено преди изтичането на отчетния период; Кога отработените при сумирано изчисляване на работното време часове се отчитат за извънреден труд по реда на чл. 149 КТ пред инспекцията по труда.

4. Най-важното, свързано с реда за ползване на отпуск за бременност, раждане и осиновяване (чл. 163, ал. 7 и сл. от КТ) и отпуск при смърт или тежко заболяване на родител (чл. 167 от КТ);
Кои са новите категории правоимащи лица, които могат да ползват тези отпуски;
Специална закрила при уволнение на работник или служител, ползващ отпуск по чл. 163 от КТ
5. Специална закрила на някой категории работници или служители по време на съществуване на трудовото правоотношение и при прекратяването му: непълнолетни, бременни работнички или служителки и трудоустроени лица.
Новото в издаването на разрешение от Инспекцията по труда за приемане на работа на непълнолетни лица. Какъв е режима на работа за непълнолетните: работно време, почивки, платен годишен отпуск и др.
Трудоустрояване на бременни жени или кърмачки и ограничения при командироване на бременни жени и майки с деца,
Ползуване на правата на майката от бащата (чл. 313 от КТ);
Задължение за уведомяване на работодателя от страна на бременната работничка или служителка както и работничка и служителка в напреднал етап на лечение ин-витро
Право на трудоустрояване на работници или служители, работни места за трудоустрояване. Задължения на работодателите във връзка с трудоустрояване на работник или служител. Обезщетение при трудоустрояване и при прекратяване на трудовото правоотношение поради болест;
Специална закрила при уволнение.
6.Актуални въпроси във връзка с ползването на платен годишен отпуск: уведомяване на работниците, предоставяне, отлагане и принудително ползване на платения годишен отпуск, давностни срокове.
14.00 – 17.15 – лектор Вержиния Заркова

Промени в Държавното обществено осигуряване през 2018 г.

1.Закон за бюджета на ДОО за 2018 г. Минимални осигурителни доходи на осигурените лица, размери на плащанията от държавното обществено осигуряване, промени в размерите на осигурителните вноски за фонд „Трудова злополука и професионална болест. Промени в Кодекса за социално осигуряване, свързани с краткосрочното осигуряване.
2. Промени в подзаконовите актове на Държавното обществено осигуряване.
3. Определяне на окончателния размер на осигурителния доход от самоосигуряващите се лица, зачитане на осигурителен стаж.
4. Сумирано изчисляване на работното време – получаване на парични обезщетения и подаване на данни за осигуряването на лицата работещи на сумирано изчисляване на работното време.
Участниците в обучението получават сертификат.
Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи.

Цена до 30 декември с 15 % отстъпка – 144, 50 лв. без ДДС

Цена след 30 декември – 170 лева без ДДС.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД
BG13BUIB98881045896700; BIC: BUIBBGSF

В цената са включени материали, кафе – паузи и обяд – кетъринг “Мати Ди”.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.