Семинар „Промени в МСФО за 2018 г. Новите МСФО за приходите, финансовите инструменти и лизинга“

Приключило

22 - 23 май 2018

София

Семинар „Промени в МСФО за 2018 г. Новите МСФО за приходите, финансовите инструменти и лизинга“

Дата:

22 - 23 май 2018, вторник - сряда

Час:

10.00 - 17:15

Достъп:

Такса участие

Място:

Зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а, София

За контакти:

Росица Стоянова, 02 9515854, 0892 241171, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

22 – 23 май 2018 г., 10.00 – 17.15 ч. 
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а
Лектор: доц. д-р Бойка Брезоева, регистриран одитор

22 май 2018 г. (вторник)                               

10-11.30 ч.:  Промените в МСФО за 2018 г.

Изменение на МСФО 1 Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансово отчитане – „Премахване на краткосрочни освобождавания за прилагащите за първи път предприятия” (Годишни подобрения на МСФО, цикъл 2014-2016 г.).

Изменение на МСС 28 Инвестиции в асоциирани предприятия и съвместни предприятия – “Оценяване на асоциирано или съвместно предприятие по справедлива стойност” (Годишни подобрения на МСФО, цикъл 2014-2016 г.).

Изменение на МСФО 4 Застрахователни договори  – „Прилагане на

МСФО 9 Финансови инструменти с МСФО 4 Застрахователни договори”

Изменение на МСФО 2 Плащане на базата на акции – „Класификация и оценяване на сделки с плащане на базата на акции”

Изменение на МСФО 40 Инвестиционни имоти – „Прехвърляния на инвестиционни имоти”

Ново разяснение КРМСФО 22 Сделки в чуждестранна валута и авансово възнаграждение

12-17.15 ч.:  Новият МСФО 15 Приходи от договори с клиенти (в сила от 01.01.2018 г.

23 май 2018 г. (сряда)

10-13.15 ч.:   Новият МСФО 9 Финансови инструменти (в сила от 01.01.2018 г.)

14-17.15 ч.:  Новият МСФО 16 Лизинг (в сила от 01.01.2019 г.)

Цена: 340 лв. без ДДС.  Цена при участие в един ден от семинара – 170 лв. без ДДС. Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД
BG13BUIB98881045896700; BIC: BUIBBGSF

В цената са включени материали, кафе паузи и обяди – кетъринг
„Мати Ди”.

.