Семинар „Промени в Кодекса на труда, КСО, НРВПО в сила от 1 юни 2017 и 1 януари 2018. Сумарно изчисляване на работното време“

Приключило

29 септември 2017

София

Семинар „Промени в Кодекса на труда, КСО, НРВПО в сила от 1 юни 2017 и 1 януари 2018. Сумарно изчисляване на работното време“

Дата:

29 септември 2017, петък

Час:

09.00 - 17.15

Достъп:

Такса участие

Място:

Зала Китов център, София, Ул. Люлин планина 33 а

За контакти:

Росица Стоянова, 02 9515854, E-Mail

Организатори:

Китов център

За събитието

Програма

10.00 – 13.15 – лектор Теодора Дичева

  1. Промени в КТ и НРВПО относно отпуските поради бременност, раждане и осиновяване, в сила от 1 Юни 2017 г.

Въвеждат се нови образци на приложенията в НРВПО за  ползване на отпуските за бременност, раждане и осиновяване и другите видове отпуски
Приемните родители вече ползват отпуск за бременност, раждане и осиновяване
Нови възможности за ползване на отпуск за осиновителите на деца от 2 до 5 годишна възраст
Кога лекарите определят необходимостта бащата или осиновителят да поемат грижата за децата
Какви са правата на настойника при ползване на отпуск по чл. 167 от КТ
Защита от уволнение за бащи, осиновители или родители на майката или бащата- възможно ли е това?
Майките и осиновителките, които прекъснат ползването на отпуска поради бременност, раждане и осиновяване и се върнат на работа, имат право на ново обезщетение
Промени в НРВПО, в сила от 1 Януари 2018 г., касаещи сумираното изчисляване на работното време:
Регламентират се правила за съставяне на графици за работа при сумирано изчисляване на работно време
Новото задължение за уведомяване на работниците за изготвения или променения график
За определяне на нормата за продължителност на работното време за периода, за който е установено сумираното изчисляване
Редуциране на нормата за продължителност на работното време – в кои случаи
Как се определя броя на работните часове по графика, когато се полага нощен труд
Кога отработените часове следва да се отчитат за извънреден труд

14.00-17.15  – лектор Вержиния Заркова

2. Промени в КСО в сила от 1 юни 2017 г., относно включването в кръга на новите лица, имащи право на парични обезщетения за бременност и раждане

Въвеждат се нови образци на приложенията в НПОПДОО  за  получаване на паричните обезщетения  за бременност, раждане и осиновяване
Право на обезщетения на приемни родители, осиновители и настойници
Условия за отпускане и получаване на парично обезщетение на майките и осиновителките, които прекъснат ползването на отпуска поради бременност, раждане и осиновяване и се върнат на работа

3. Сумирано изчисляване на работното време

Определяне на минимален и максимален осигурителен доход
Попълване на Декларация обр. № 1 „Данни за осигуреното лице“
Попълване на документите за получаване на парично обезщетение
Коментар на необходимите промени относно отпускането на паричните обезщетения и подаването на данните за лицата на сумирано изчисляване на работното време от 1 януари 2018 г.
Участниците в обучението получават сертификат.
Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи.

Цена 170 лева без ДДС

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД
BG13BUIB98881045896700; BIC: BUIBBGSF
За втори и следващ участник от една организация – 10% отстъпка.

В цената са включени материали, много кафе – “Кабо Верде”и вкусен  обяд от „Мати Ди”.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.