Семинар „Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари и Директива (ЕС) 2015/849 на ЕП и на Съвета“

Приключило

14 декември 2018

София

Семинар „Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари и Директива (ЕС) 2015/849 на ЕП и на Съвета“

Дата:

14 декември 2018, петък

Час:

09:30 - 17.00

Достъп:

Такса участие

Място:

зала КИТОВ ЦЕНТЪР, София, ул. „Люлин планина” № 33а

За контакти:

Росица Стоянова, 02 9515854, 0892 241171, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

14 декември 2018 г., 9.30 – 17.15 часа
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а
Лектори: адв. Георги Денборов, доц. д-р Тодор Коларов

Семинарът е предназначен за:

банки и финансови институции, застрахователни дружества, лизингови дружества, инвестиционни посредници и управляващи дружества, пенсионноосигурителни дружества, счетоводители, одитори и данъчни консултанти, нотариуси, правни консултанти, частни съдебни изпълнители, брокери на недвижими имоти, търговци на едро, възложители на обществени поръчки, юридически лица с нестопанска цел.

Програма на семинара:

І. Въведение.

ІІ. Обхват на новата регулация:

Цели;
Приложимост;
Дефиниране на понятието „изпиране на пари“;
Дефиниране на понятието за „финансиране на тероризъм“.
ІІІ. Оценка и анализ на риска – критерии за съмнителни операции, сделки и клиенти:

Идентификация и проверка на идентичността на клиенти;
Идентификация и проверка на действителния собственик;
Установяване на търговските или професионални отношения.
ІV. Текущ мониторинг:

Събиране на информация;
Съхраняване на информация;
Защита на информацията.
V. Разкриване на информация.

VІ. Вътрешни правила по ЗМИП.

VІІ. Санкции.

Цена 170 лева без ДДС. Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД
BG13BUIB98881045896700; BIC: BUIBBGSF

В цената са включени лекции, материали, кафе-паузи и обяд – кетъринг “Мати Ди”

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване – до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.