Семинар „Новите изменения на Закона за обществени поръчки“

Приключило

31 октомври 2018

София

Семинар „Новите изменения на Закона за обществени поръчки“

Дата:

31 октомври 2018, сряда

Час:

10.00 - 17.15

Достъп:

Такса участие

Място:

София, бул. “Кн. Мария Луиза” № 58, конферентен център “ProjectLab”, ет.2, зала “Европа”, София

За контакти:

Росица Стоянова, 02 9515854; 0892 241171, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

31 октомври 2018 г., 10.00 – 17.15 часа
София, бул. “Кн. Мария Луиза” № 58, конферентен център “ProjectLab”, ет.2, зала “Европа”

Лектор: Мария Кръстева – адвокат от Софийска адвокатска колегия

Семинарът има за цел да представи промените в законодателството, но и да обсъди съществуващата до момента практика на възложителите, на КЗК и на ВАС по прилагане на проблемни текстове от ЗОП и ППЗОП. Отвореният формат ще допринесе за поставяне на въпроси по време на изложението, за да се отговори на конкретни проблеми, а не просто да се «преразкаже» изменението на закона.

Семинарът е предназначен за възложители и участници в обществени поръчки.

Програма на семинара:

Модул 1. Електронно възлагане на обществени поръчки.

Задължително използване на централизирана електронна платформа за възлагане на обществени поръчки;
Нов ред за обмен на електронни документи, връчване актове на възложителя, за профила на купувача и др.;
Правила за работа на комисията за провеждане на обществената поръчка при разглеждане на заявления за участие или оферти, подадени по електронен път;
Практика по подаване на електронен ЕЕДОП и подписване с електронен подпис;
Новите изисквания относно отключване на офертата от участниците.
Модул 2:

Промени в стойностните прагове;
Проблемите с основанията за отстраняване и решението им с новите промени;
Възможността да се доказва наличие на професионален опит чрез трето лице. Измененията за подизпълнителите;
Промените, свързани с контрола, осъществяван от АОП;
Проблеми при обжалването на обществени поръчки – мотивирането на правния интерес.
Участниците в обучението получават сертификат за участие.
Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи.

Цена 170 лева без ДДС. Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка.

Сумата се превежда по новата сметка на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:

BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

 

В цената са включени материали, кафе-паузи и обяд – кетъринг „Матти Ди”.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване – до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.