Семинар „Нова регулаторна рамка за защита на личните данни в ЕС – практически насоки за прилагането й (Общ Регламент на ЕС 2016/679 за защита на личните данни)“

Приключило

25 април 2018

София

Семинар „Нова регулаторна рамка за защита на личните данни в ЕС – практически насоки за прилагането й (Общ Регламент на ЕС 2016/679 за защита на личните данни)“

Дата:

25 април 2018, сряда

Час:

09:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

За контакти:

E-Mail

За събитието

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА

Семинарът има за цел да запознае участниците в него с изискванията на новия Регламент на ЕС за защита на личните данни (Регламент ЕС 2016/679), като предостави необходимата теоретична основа и създаде практически умения, свързани с неговото прилагане.

Новият Регламент на ЕС 2016/679 за защита на личните данни ще се прилага на територията на всички държави членки на ЕС от 25 май 2018 г. С регламента се въвеждат по-строги стандарти и санкции, свързани с обработването и защитата на личните данни, както и общоевропейски механизъм за надзор върху законосъобразното обработване на лични данни. Създава се също така позицията на служител по защита на личните данни, чиято функция е да подпомага организациите при изпълнението на техните правни задължения, както и да осъществява сътрудничество с надзорния орган. Всичко това изисква задълбочено познаване на правното регулиране на защитата на личните данни.

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Студентите да имат знания и/или умения:

Няма предварителни изисквания

КОМПЕТЕНЦИИ

Успешно завършилите семинара участници:

знаят: В резултат от обучението, участниците ще познават правната рамка на защита на личните данни в ЕС и ще придобият практически умения, свързани с нейното прилагане
могат: Участниците ще могат да анализират и решават казуси, свързани със защитата на личните данни;

ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

(уеб-базирано обучение, използване на мултимедия, слайдове, учебни филми,CD, албуми и др.)

уеб-базирано обучение
мултимедия;
слайдове

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ

Български език