Семинар „Мотивация и ангажираност на хората в работата“

Приключило

20 април 2018

София

Семинар „Мотивация и ангажираност на хората в работата“

Дата:

20 април 2018, петък

Час:

09:30 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Metropolitan Hotel Sofia, София, Tsarigradsko shosse Blvd. 64

За контакти:

E-Mail

Организатори:

Transformacia Ltd.

За събитието

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩО ОБУЧЕНИЕТО

– Мениджъри, които желаят да подобрят уменията си за влияние върху мотивацията на служителите
– Новопромотирани мениджъри
– Специалисти, които желаят да обогатят познанията си по темата.

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

– Да се разберат основните концепции за мотивацията и ангажираността;
– Участниците да се запознаят с различни методи и подходи за повишаването й: даване на обратна връзка, изказване на признание, проектиране на длъжностите, управление на очакванията и др.;
– Да се подобрят уменията на участниците за стимулиране и мотивиране на хората, които ръководят чрез прилагане на различни инструменти за индивидуално и екипно въздействие.

ОСНОВНИ ТЕМИ

– Разбиране на мотивацията на хората. Значение на индивидуалните особености.
– Потребности, очаквания и управление на психологическия договор.
– Умения за даване на обратна връзка като инструмент за влияние върху мотивацията.
– Организационни инструменти за повишаване на мотивацията на работното място. Оценка на изпълнението. Оказване на признание.
– Ангажиране и овластяване на хората. Развитие на хората.

ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ

Работа в малки групи
Практически упражнения
Симулации
Дискусии
Ролеви игри
Презентации

КВАЛИФИКАЦИЯ:

Участниците получават сертификат за преминато обучение.

СПОДЕЛЕНО ОТ УЧАСТНИЦИ

„Най-важните неща, които научих са какво ме мотивира мен самия, как да пренеса това, което ме мотивира върху екипа ми, как да давам правилно обратна връзка.“

„В семинара ми харесаха дискусиите в групи и събраните мнения и опит на останалите участници, както и подбраната информация по темата.“