Семинар „Киберсигурност“

Приключило

5 февруари 2017

София

Семинар „Киберсигурност“

Дата:

5 февруари 2017, неделя

Час:

12:00 - 15:00

Достъп:

Безплатно (Задължителна регистрация)

За контакти:

E-Mail

Организатори:

Software University

За събитието

По време на семинара „Киберсигурност“ ще обсъдим следните теми:

– Защо малкия и средния бизнес трябва да се интересуват от куберсигурност

– Защо е нужна куберсигурността на бизнеса

– „Абсолютно необходими“ действия, които малкия и средния бизнес трябва да предприемат, за да защититят информационните си системи и мрежи

– Строго препоръчани практики за защита

– Политики, стандарти, насоки и процедури за сигурност

– Какво представляват хакването, информационната сигурност и хакерите

– Как злонамерените хакери атакуват

– Какво представлява процеса на хакването

– Какви са хакерите във външния свят и как те планират атаките си

– Симулиране на истински хакерски атаки в строго контролирана лабораторна среда и защита от тях

– Хакерски атаки, които ще бъдат симулирани:

– Ransomware – как се създава и как работи един от най опасните криптвируси

– Mobile Phone Hack – хакване и подслушване на мобилен телефон

– PC Hack – хакване с 100% достъп до компютър (наблюдаване на камера, микрофон, работен плот и достъп до файлове)

– Wireless Hack Attack – хакване на безжични мрежи

– DoS Attack – атакуване и спиране функционирането на уебсайт

– Trojan Horse Attack – инсталиране на скрит троянски кон и атакуване на система чрез него

– MITM – Man In The Middle Attack – подлсушване и кражба на пароли и потребителски имена от най-сигурната HTTPS връзка

– Phishing Attack – кражба на пароли и потребителски имена чрез социално инженерство

– Sql Injection Attack – хакване на уебсайт и извличане на потребителски имена, адреси, телефони и имена от базите данни