Семинар „Как да подготвим успешни проекти по aктуалните еврогрантове“

Приключило

2 август 2018

София

Семинар „Как да подготвим успешни проекти по aктуалните еврогрантове“

Дата:

2 август 2018, четвъртък

Час:

09:30 - 18:00

Достъп:

Безплатно (Задължителна регистрация)

Място:

ФИНСИС-АКАДЕМИЯ, Над партер, София, ул.Хан Аспарух 24

За контакти:

E-Mail

Организатори:

ФИНСИС

За събитието

УВАЖАЕМИ ПРЕДПРИЕМАЧИ,

Консултантската и обучителна фирма ФИНСИС има удоволствието да Ви покани за участие в БЕЗПЛАТЕН еднодневен семинар на тема:

“КАК ДА ПОДГОТВИМ УСПЕШНИ ПРОЕКТИ ПО АКТУАЛНИТЕ ЕВРОГРАНТОВЕ, вкл. по:

ОПИК: „Насърчаване на предприемачеството“ и „Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ“;
Норвежкия финансов механизъм: „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП“;
ПРСР: Подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ – Дейности: производство, услуги и занаяти).

Презентатор на семинара ще бъде Д-р НИКОЛА ХРИСТОВИЧ, съуправител на ФИНСИС, сертифициран управленски консултант, автор на редица Наръчници за управление на проекти, както и съорганизатор и лектор на множество семинари в София и страната. ФИНСИС има натрупан значителен опит при разработване и управление на множество проекти по привличане на безвъзмездно финансиране от европейски и други донорски програми за свои клиенти, който може да бъде полезен за участниците в семинара. Резюмета на обсъжданите в семинарите теми са публикувани на www.finsys.bg.

Семинарът е безплатен, но за по-ефективното му протичане предлагаме желаещите да участват в него да попълнят приложената РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА и ни върнат на e-mail: office@finsys-soft.com до 31 юли 2018 г. Поради разнообразието на обсъжданите теми може да се заяви и участие само на презентацията и обсъждането на тези теми, към които съответния участник в семинара има интерес.