Семинар “Как да подготвим успешни проекти по актуалните еврогрантове и финансови инструменти”

Приключило

17 октомври 2018

София

Дата:

17 октомври 2018, сряда

Час:

09:30 - 18:00

Достъп:

Безплатно (Задължителна регистрация)

Място:

ФИНСИС, Партер, София, ул. Хан Аспарух № 37

Връзки:

Финсис ООД

За контакти:

Никола Христович, 0888619863, E-Mail

Организатори:

Финсис ООД

За събитието

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА
И НА ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР,

Консултантска и обучителна фирма ФИНСИС има удоволствието да Ви покани за участие в БЕЗПЛАТЕН еднодневен семинар на тема:

“КАК ДА ПОДГОТВИМ УСПЕШНИ ПРОЕКТИ ПО АКТУАЛНИТЕ ЕВРОГРАНТОВЕ И ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ”, вкл. по:

1. АКТУАЛНИ ЕВРОГРАНТОВЕ:

ОПИК: Процедури „Насърчаване на предприемачеството“ и „Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ“;
ПРСР: Подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, вкл. УСЛУГИ, ЗАНАЯТИ, ПРОИЗВОДСТВО
Други актуални за 2019 г. подмерки на ПРСР (7.5, 7.6 и 16.1);

ОПРР: Процедура „Развитие на туристическите атракции“.

2. АКТУАЛНИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ:

Фонд за градско развитие на 39 общини, както и за развитие на културното наследство и туризма в цялата страна;
Фонд за ускоряване и начално финансиране на стартиращи компании.

Презентатор на семинара ще бъде Д-р НИКОЛА ХРИСТОВИЧ, съуправител на ФИНСИС, сертифициран управленски консултант, автор на редица Наръчници за управление на проекти, както и съорганизатор и лектор на множество семинари в София и страната. ФИНСИС има натрупан значителен опит при разработване и управление на множество проекти по привличане на безвъзмездно финансиране от европейски и други донорски програми за свои клиенти, който може да бъде полезен за участниците в семинара. Резюмета на обсъжданите в семинарите теми са публикувани на www.finsys.bg.

Семинарът е безплатен, но за по-ефективното му протичане предлагаме желаещите да участват в него да попълнят приложената РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА и да я изпратят на e-mail: office@finsys-soft.com до 15 октомври 2018 г. Поради разнообразието на обсъжданите теми може да се заяви и участие само на презентацията и обсъждането на тези теми, към които съответния участник в семинара има интерес. Паралелно с презентациите в съседна зала ще се провеждат и индивидуални консултации от екипа на ФИНСИС по темите от семинара.