Семинар “ДАНЪЧНО И ОСИГУРИТЕЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – 2018”

Приключило

22 - 24 ян. 2018

София

Семинар “ДАНЪЧНО И ОСИГУРИТЕЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – 2018”

Дата:

22 - 24 ян. 2018, понеделник - сряда

Час:

09:30 - 17:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Конгресен център Глобус, КНСБ, ет. 2, София, пл. Македония 1

За контакти:

Денислава Рускова, 0888807911, E-Mail

Организатори:

Магистер Диксит ЕООД

За събитието

МОДУЛНО ОБУЧЕНИЕ

“ДАНЪЧНО И ОСИГУРИТЕЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – 2018”

22.01.2018 г. – 23.01.2018 г. – 24.01.2018 г.

ЗДДС, ЗКПО, ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ 2017, ЗДДФЛ, ОСИГУРЯВАНЕ, ДОПК

Лектори:

адв. РОСЕН РУСКОВ – данъчен консултант ЗДДС

ДИМИТЪР ВОЙНОВ – данъчен консултант ЗКПО

ДАНИЕЛА ПЕТКОВА – експерт по ЗДДФЛ, НАП

адв. ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА – експерт по осигурително право 

Три целодневни модула –– комбиниране по избор на участниците

 Начало на всеки модул 09:30 ч.

Всеки модул включва 8 учебни часа лекции, две кафе паузи, обяд, материали, консултация

София, Конгресен център ГЛОБУС, пл. Македония 1, ет. 2

МОДУЛ 1 – 22.01.2018 г.

ЗДДС – ПРОМЕНИ 2018. АКТУАЛНИ КАЗУСИ ПО ЗДДС 

Лектор:адвокат Росен Русков


МОДУЛ 2  – 23.01.2018 г.

Промени в ЗКПО и Закона за счетоводството през 2018 г.

Годишно данъчно приключване на 2017 г.

Лектор: Димитър Войнов


МОДУЛ 3 – 24.01.2018 г.

ПРОМЕНИ В ОСИГУРЯВАНЕТО –  2018 г.

ЗДДФЛ – ПРОМЕНИ 2018

Лектори:

Даниела Петкова

адвокат Зорница Димитрова

––––––––––––––––––

За контакт: тел. 08888 07 911

Е–mail: magisterd@abv.bg

www.magisterdixit.net

Денислава Рускова