Семинар „Данъчна практика, приключване на 2016 г и Промени в осигурителното и данъчно законодателство през 2017 г.“

Приключило

7 - 8 февр. 2017

София

Семинар „Данъчна практика, приключване на 2016 г и Промени в осигурителното и данъчно законодателство през 2017 г.“

Дата:

7 - 8 февр. 2017, вторник - сряда

Час:

08:30 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Хотел Хемус, София

За контакти:

E-Mail

За събитието

Семинарът е разделен в четири основни раздела:

1.Социално, здравно и пенсионно осигуряване – изменения и актуални въпроси – Зорница Димитрова, Нач. Отдел “Данъчно осигурителни практики” в Дирекция ОДОП

2.Закон за данък върху доходите на физическите лица – изменения, практики, попълване на Годишна данъчна декларация 2016 – Евгения Попова, главен експерт по приходите в ЦУ на НАП

3.Данък върху добавената стойност – изменения,Практика на НАП, на ВАС и на СЕС в областта на ДДС през 2016г – Моника Петрова, Главен експерт НАП

4.Закон за корпоративното подоходно облагане- приключване на 2016 г. и новости през 2016 г., Закон за счетоводството – изменения – Димитър Войнов, Главен експерт НАП