Семинар „Актуални проблеми на търговската несъстоятелност“

Приключило

17 октомври 2018

София

Семинар „Актуални проблеми на търговската несъстоятелност“

Дата:

17 октомври 2018, сряда

Час:

09:00 - 17:30

Достъп:

Такса участие

Място:

х-л "Сити Бест Уестърн", София

За контакти:

E-Mail

Организатори:

Expert Events

За събитието

На семинара ще бъдат разгледани актуалните проблеми на търговската несъстоятелност през призмата на практиката на Върховния касационен съд.

Ще бъдат представени материалноправните и процесуалноправни проблеми при откриване на производството по несъстоятелност. Специално внимание ще бъде обърнато на особеностите на икономическия анализ за неплатежоспособност и свръхзадълженост на търговеца.

Детайлно ще бъде разгледана материята свързана с предявяването и приемането на вземанията на кредиторите. Акцент ще бъде поставен и върху реда за свикване и провеждане на събранията на кредиторите и техните правомощия.

На разискване ще бъдат подложени и проблемите на иска по чл. 694 от Търговския закон.