Семинар „Актуални проблеми на гражданския процесуален кодекс. Последни промени в ГПК“

Приключило

19 септември 2018

София

Семинар „Актуални проблеми на гражданския процесуален кодекс. Последни промени в ГПК“

Дата:

19 септември 2018, сряда

Час:

09:00

Достъп:

Такса участие

Място:

х-л “Бест Уестърн Сити” , София, ул. „Стара планина“ 6

За контакти:

E-Mail

Организатори:

EXPERT EVENTS

За събитието

На семинара ще бъдат представени актуалните проблеми в изпълнителното производство и в касационното обжалване, както и всички последни промени в ГПК, обнародвани в Държавен вестник на 07 август 2018 година.

Измененията, допълненията и актуалните проблеми в ГПК, касаещи изпълнителния процес, ще бъдат разгледани в две части. В първата част ще бъде поставен акцент върху публичната продан на недвижим имот като придобивен способ (ТР № 1 от 10.07.2018 г., ВКС, ОСГТК по т. д. № 1/2015, ТР № 5 от 18.05.2017 г. на ВКС, ОСГТК по т. д. № 5/2015 и ТР № 4/2017, ВКС, ОСГТК). Във втората част детайлно ще бъдат разгледани изпълнителната сила на решението за предаване владението на недвижим имот (ТР № 3 от 10.07.2017 г., ВКС, ОСГТК по т. д. № 3/2015), защитата на третите лица при насочване на изпълнението върху тяхна вещ (ТР № 3 от 10.07.2017 г., ВКС, ОСГТК по т. д. № 3/2015), както и материалноправното качество длъжник на вземане и процесуалноправното качество длъжник по изпълнението (ТР № 4/2017, ВКС, ОСГТК).

 

Сред конкретните теми в областта на касационното обжалване  ще бъдат касационните основания и основанията за допускане на касационно обжалване, служебните задължения на съда при допускане на касационното обжалване и при разглеждане на касационните жалби, както и задължителната сила на решението по касационна жалба.

 

При разглеждане на настъпилите последни промени в Гражданския процесуален кодекс акцент ще бъде поставен върху местната подсъдност на исковете на потребители, на искове за непозволено увреждане, когато се предявени срещу застраховател, Гаранционен фонд или Националното бюро на българските автомобилни застрахователи.

Лектори на семинара са:

 

– БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ – Съдия във Върховния касационен съд

– Адвокат ВАЛЯ ГИГОВА – Член на Висшия адвокатски съвет, ръководител на секция „Гражданско право и процес” на правната комисия при ВАдв.С., участник в работната група за приемане на промените в ГПК