СЕМИНАР 17/01/2019 – АКТУАЛНИ ЗА 2019 г. ЕВРОГРАНТОВЕ И ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Приключило

17 януари 2019

София

Дата:

17 януари 2019, четвъртък

Час:

13:00 - 18:30

Достъп:

Безплатно (Задължителна регистрация)

Място:

Финсис Академия, 1, София, ул. Хан Аспарух №24

За контакти:

Никола Христович, 0884849450, E-Mail

За събитието

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА, НАУЧНИЯ И
ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОРИ,

Консултантска и обучителна фирма ФИНСИС има удоволствието да Ви покани за участие в БЕЗПЛАТЕН ПОЛУДНЕВЕН семинар на тема:

“КАК ДА ПОДГОТВИМ УСПЕШНИ ПРОЕКТИ ПО АКТУАЛНИТЕ ЗА 2019 г. ЕВРОГРАНТОВЕ И ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ”, вкл. по:

1. АКТУАЛНИ ЕВРОГРАНТОВЕ:
1.1. ПРОЦЕДУРИ ПО ОПИК:
Подобряване на производствения капацитет в МСП;
Развитие на иновационни клъстери;
Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия;
Развитие на регионални иновационни центрове;
Дигитализация на МСП.
1.2. ПРОЦЕДУРИ ПО ОПРР:
Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие;
Развитие на туристически атракции.
1.3. Актуални грантови схеми на ЕВРОПРОГРАМАТА ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ „ХОРИЗОНТ 2020”.

2. АКТУАЛНИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ:
Фондове за ускоряване и начално финансиране на стартиращи компании;
Фондове за градско развитие на 39 общини, както и за развитие на културното наследство и туризма в цялата страна.
Семинарът ще се проведе на 17 януари 2018 г. – четвъртък от 13 ч. до 18,30 ч. в Учебния център на ФИНСИС-АКАДЕМИЯ в гр.София, ул.Хан Аспарух 24.

От 13:00 ч. До 13:15 ч. Регистрация и получаване на материали за семинара

ПЪРВА ЧАСТ: АКТУАЛНИ ЕВРОГРАНТОВЕ

От 13:15 ч.  До 14:00 ч. ОПИК. Процедура: Подобряване на производствения капацитет в МСП

От 14:00 ч. До 14:45 ч. ОПИК. Процедури: Развитие на иновационни клъстери; Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия; Развитие на регионални иновационни центрове; Дигитализация на МСП.

От 14:45 ч. До 15:30 ч. ОПРР. Процедури: Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие на 39 големи общини; Развитие на туристически атракции.

От 15:30 ч. До 15:45 ч. Кафе-пауза

От 15:45 ч. До 16:30 ч. Актуални грантови схеми на ЕВРОПРОГРАМАТА ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ „ХОРИЗОНТ 2020“, вкл. „Инструмент за МСП“ и „Бръз път към иновации“ и актуални теми по стълбовете на Хоризонт 2020.

ВТОРА ЧАСТ: АКТУАЛНИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

От 16:30 ч. До 17:15 ч. ФОНДОВЕ ЗА ГРАДСКО РАЗВИТИЕ на 39 големи общини, както и за развитие на културното наследство и туризма в цялата страна. Допустими бенефициенти: общини, общински предприятия, частни фирми, публично- частни партньорства и физически лица.

От 17:15 ч. До 17:45 ч. ФОНДОВЕ ЗА УСКОРЯВАНЕ И НАЧАЛНО ФИНАНСИРАНЕ НА СТАРТИРАЩИ КОМПАНИИ

От 17:45 ч. До 18:30 ч. Индивидиални консултации и свободни дискусии на чаша вино

Презентатор на семинара ще бъде Д-р НИКОЛА ХРИСТОВИЧ, съуправител на ФИНСИС, сертифициран управленски консултант, автор на редица Наръчници за управление на проекти, както и съорганизатор и лектор на множество семинари в София и страната. ФИНСИС има натрупан значителен опит при разработване и управление на множество проекти по привличане на безвъзмездно финансиране от европейски и други донорски програми за свои клиенти, който може да бъде полезен за участниците в семинара. Резюмета на обсъжданите в семинарите теми са публикувани на www.finsys.bg.

Семинарът е безплатен, но за по-ефективното му протичане предлагаме желаещите да участват в него да попълнят приложената РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА и да я изпратят на e-mail: office@finsys-soft.com до 16 януари 2019 г. Паралелно с презентациите в съседна зала ще се провеждат и индивидуални консултации от екипа на ФИНСИС по темите от семинара.

За контакти с ФИНСИС: GSM: 0888 849 450; 0888 619 863; тел. 02/9819948; 02/9819954. факс: 02/9866744. Централен офис в гр. София-1000, ул. Петър Парчевич №55, Регионални офиси в гр. Бургас, ул.Трайко Китанчев №39 и гр. Банско, ул. Места №21; е-mail: office@finsys-soft.com; www.finsys.bg.

С УВАЖЕНИЕ,
Д-р НИКОЛА ХРИСТОВИЧ,
УПРАВИТЕЛ НА ФИНСИС