Създай своето _Място в Плевен

Дата:

18 авг. - 7 сеп. 2017, петък - четвъртък

Час:

16:00

Достъп:

Свържете се с организаторите

Място:

Свържете се с организаторите, Плевен

За контакти:

Линка Михова, 0877416682, E-Mail

Организатори:

TheSpot

За събитието

(Пре)Създай своето _МЯСТО в Плевен “_theSpot”_Място-то в Плевен ще бъде облагороден като част от проекта “_theSpot” в периода между 18 август – 9 септември.

Това ще се случи на база желанията, нуждите и препоръките на местните жители. За тази цел Ви каним да се присъединете към нас на 18-ти август и 26-ти-28 август в упоменатото пространство, за да обсъдим Вашите идеи относно неговото подобряване. От 2-ри до 8-ти сптември базирайки се на Вашите желания и предложения пространството ще бъде физически обновено като амбицията ни е заедно с Вас да (пре)създадем това прекрасно МЯСТО.

Етап 1: 18.08
Междинен етап 1: 19.08 – 25.08

Етап 2: 26.08 – 28.08
Междинен етап 2: 29.08 – 01.09

Етап 3: 02.09 – 08.09

Откриване: 09.09

The Spot е най-новият проект, иницииран от сдружение BG Бъди Активен, целящ да преобрази 10 градски пространства в различни градове в България и да ги превърне в предпочитано от младите хора място за дейности на открито. Идеята се реализира за първи път в България и е вдъхновена от т.нар. PlaceMaking движение в Европа и САЩ, което предизвиква гражданското общество активно да участва в процеса по сътворяване на атрактивни публични места.

Кандидатите, които ще се включат в проекта ще трябва да изградят добро партньорство с местната общност, да подпомагат организирането и провеждането на обществени обсъждания за споделяне на идеи, да информират местната общност за развитието на проекта, да положат усилия за мобилизиране на гражданската общност за полагане на доброволен труд при изграждането на пространството.