Създай своето _Място в Берковица

Приключило

15 юли - 19 авг. 2017

Берковица

Създай своето _Място в Берковица

Дата:

15 юли - 19 авг. 2017, събота - събота

Час:

16:00

Достъп:

Кандидатстване

Място:

Свържете се с организаторите, Берковица

За контакти:

Ива Василева , +49 15782674577, E-Mail

Организатори:

TheSpot

За събитието

(Пре)Създай своето _МЯСТО в Берковица “_theSpot”_Място-то в Берковица ще бъде облагороден като част от проекта “_theSpot” в периода между 15-ти юли и 19-ти август .

Това ще се случи на база желанията, нуждите и препоръките на местните жители. За тази цел Ви каним да се присъединете към нас на 15-ти юли и 25.07 – 27.07 в упоменатото пространство, за да обсъдим Вашите идеи относно неговото подобряване. От 31.07 до 06.08 базирайки се на Вашите желания и предложения пространството ще бъде физически обновено като амбицията ни е заедно с Вас да (пре)създадем това прекрасно МЯСТО.

Етап 1: 15.07
Междинен етап 1: 16.07 – 24.07

Етап 2: 25.07 – 27.07
Междинен етап 2: 28.07 – 29.07

Етап 3: 31.07 – 06.08

Откриване: 19.08

The Spot е най-новият проект, иницииран от сдружение BG Бъди Активен, целящ да преобрази 10 градски пространства в различни градове в България и да ги превърне в предпочитано от младите хора място за дейности на открито. Идеята се реализира за първи път в България и е вдъхновена от т.нар. PlaceMaking движение в Европа и САЩ, което предизвиква гражданското общество активно да участва в процеса по сътворяване на атрактивни публични места.

Кандидатите, които ще се включат в проекта ще трябва да изградят добро партньорство с местната общност, да подпомагат организирането и провеждането на обществени обсъждания за споделяне на идеи, да информират местната общност за развитието на проекта, да положат усилия за мобилизиране на гражданската общност за полагане на доброволен труд при изграждането на пространството.