Изложение и конференция за управление на отпадъци и рециклиране за Югоизточна Европа – Save the Planet

Приключило

5 - 7 апр. 2016

София

Изложение и конференция за управление на отпадъци и рециклиране за Югоизточна Европа – Save the Planet

Дата:

5 - 7 апр. 2016, вторник - четвъртък

Час:

10:00

Достъп:

Безплатно (Задължителна регистрация)

Място:

Интер Експо Център, София, бул. „Цариградско шосе“ 147

За контакти:

+35932512905, E-Mail

Организатори:

Виа Експо

За събитието

Save the Planet e едно от водещите събития в България и Югоизточна Европа, което насърчава трансфера на технологии и знания. То представя модерните решения във всички етапи на управлението на отпадъците: третиране, събиране, транспорт, оползотворяване, рециклиране и депониране.

С цел изграждане на ресурсно-ефективен модел на икономиката и постигане на високите европейски цели в сектора държавите от Югоизточна Европа следват световните тенденции и ускоряват процеса на внедряване на нови технологии в производствата, модернизират съоръженията и инфраструктурата.

Изложението се отличава със силно международно присъствие – Австрия, Гърция, Германия, Дания, Италия, Полша, Словакия, Холандия, Чешка република и Швейцария.