Събитие „Промени в законодателството относно защитата на лични данни“

Приключило

19 април 2018

София

Събитие „Промени в законодателството относно защитата на лични данни“

Дата:

19 април 2018, четвъртък

Час:

18:30 - 20:30

Достъп:

Такса участие

Място:

SOHO, София

За контакти:

E-Mail

За събитието

Новата правна рамка относно защитата на лични данни поставя редица предизвикателства пред организациите и основният фокус е защитата на личните данни на клиентите и потребителите. Тази рамка касае и коучинг общността, която събира и обработва чувствителни данни за своите клиенти.

На предстоящата априлска среща РаЗличностно развитие, решихме да допринесем за коучинг общността с кратка практическа презентация на промените относно защитата на личните данни, събирани и обработвани от нас като коучове, както и какви са възможностите за избягване воденето на регистри от наша страна. Предвижда се в тези два часа, които ще прекараме заедно, да е наистина практично и полезно за нас. Подгответе си предварително въпросите, които бихте искали да зададете на лектора. Така ще можете да използвате времето максимално ползотворно.

Лекцията е фокусирана специално към нуждите от знание в тази област на хората, които практикуват коучинг с клиенти или биха искали да започнат да го правят.

Каква ще е ползата за участниците?

Ще придобиете повече знания относно:

– правилата относно защитата на личните данни при процеса на коучинг;
– измененията в действащата нормативна рамка относно събирането, обработването и съхраняването на лични данни;
– задълженията относно воденето на регистри;
– правните мерки за въвеждането на новите правила за защита на личните данни.

С какво ще си тръгнете от срещата?

– яснота относно правната рамка за защита на личните данни.