Събитие „Иновативна седмица на предприемачеството – Финансови инструменти за насърчаване на научните изследвания и иновациите“

Приключило

14 - 15 юни 2018

София

Събитие „Иновативна седмица на предприемачеството – Финансови инструменти за насърчаване на научните изследвания и иновациите“

Дата:

14 - 15 юни 2018, четвъртък - петък

Час:

08:00

Достъп:

Свържете се с организаторите

Място:

София Тех Парк, София, бул. Цариградско шосе 111Ж

За контакти:

E-Mail

За събитието

На 14 юни в София Тех Парк ще се проведе „Иновативна седмица на предприемачеството – Финансови инструменти за насърчаване на научните изследвания и иновациите“. Събитието е популярна инициатива на Европейската комисия в рамките на Работната програма „Хоризонт 2020“, която се провежда със съдействието на Европейската инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд, и цели подобряване достъпа до финансиране за научни изследвания и иновации.

Конференцията се организира съвместно с Българското председателство на Съвета на ЕС и Министерството на образованието и науката, и ще представи европейските политики за насърчаване и подкрепа на най-ярките новаторски идеи по пътя до превръщането им в печеливш бизнес на световно ниво с помощта на съществуващите финансови инструменти.

В конференцията ще се включи комисарят отговарящ за изследвания, наука и иновации Карлош Моедаш, както и други високопоставени представители на Европейската инвестиционна банка, Европейския инвестиционен фонд, изследователски организации и университети, частни инвестиционни компании, центрове за корпоративни иновации, национални и регионални промоционални банки.