Събитие „Бизнесът среща местната власт“

Приключило

29 март 2018

Бургас

Събитие „Бизнесът среща местната власт“

Дата:

29 март 2018, четвъртък

Час:

10:30

Достъп:

Безплатно (Задължителна регистрация)

Място:

експозиционен център “Флора”, Бургас, Приморски парк

За контакти:

E-Mail

Организатори:

КЛУБ КАПИТАЛ, ICT Media

За събитието

История и цел на проекта:

Проектът започна с пилотно издание в град Русе през 2016 г. През 2017 г. инициативата продължи с организиране на дискусии в страната – Бургас (30 март 2017), София (30 май 2017), Варна (19 септември 2017).

Целта на организираните дискусии е да се създадат предпоставки за развитие на регионите чрез подобрение на бизнес климата в тях. Ръководни кадри от общината, бизнеса (на локално и национално ниво) и академичните среди дискутират възможностите за стимулиране развитието на региона. Поставят се на обсъждане стоящи пред бизнеса предизвикателства и се начертават необходимите посоки за развитие – осигуряване на данъчни облекчения за новите инвеститори, инфраструктурни промени за предоставяне на привлекателни условия на работа, възможности за финансиране на бизнеса в региона, проблемът с липса на квалифицирани кадри и тенденции за развитие на конкурентоспособна икономика.

Целеви градове през 2018 г.:

« Бургас – 29 март
« Варна – 7 юни
« Габрово – 28 юни
« Стара Загора – 11 септември
« Плевен – 29 ноември

Аудитория:

« Представители на ресорните дирекции в общината и областната администрация;
« Местен бизнес – мениджмънтът на големите компании, малък и среден бизнес в региона;
« Бизнесът в страната, имащ интерес към инвестиции в региона;
« Академичното ръководство на Висшите учебни заведения в региона;
« Директори на профилирани гимназии и академичните среди в региона;