ROAD SHOW 2017 г. „Конкурентоспособна икономика чрез стимулиране на партньорството между местната власт и бизнеса“

Приключило

19 септември 2017

Варна

ROAD SHOW 2017 г. „Конкурентоспособна икономика чрез стимулиране на партньорството между местната власт и бизнеса“

Дата:

19 септември 2017, вторник

Час:

12:30

Достъп:

Такса участие

Място:

СПА хотел Романс Сплендид, Варна, Flower’s Hall

За контакти:

Петя Каменова, +359 885905266, E-Mail

За събитието

Проектът Road Show 2017 г.: „Конкурентоспособна икономика чрез стимулиране на партньорството между местната власт и бизнеса“, започна с пилотен проект в град Русе, 17 септември, 2016 г. През 2017 г, инициативата продължи с организиране на дискусии в страната – Бургас (30 март 2017), София (30 май 2017), Варна (19 септември 2017) – с цел да създаде предпоставки за развитие на регионите, посредством подобрение на бизнес климата в тях.

Обект на дискусиите са теми като намирането на подходящи кадри чрез взаимодействие с местни университети, осигуряване на преференциални условия за инвестиция в изграждане на модерни бизнес сгради в региона и подобряване условията за сътрудничество между местните власти, университетите и бизнеса. Дискусията във всеки от изброените по-горе целеви градове се осъществява под формата на VIP бизнес обяд в приятна работна обстановка.

След обсъждане на предварително поставените тематични акценти от поканените ключови панелисти, всички слушатели имат възможност да зададат своите въпроси към тях.

Аудитория на събитието:

  • Представители на ресорните дирекции в съответната община;
  • Академичното ръководство на Висшите учебни заведение в региона;
  • Директори на профилирани гимназии в региона;
  • Местен бизнес – изпълнителни директори на големите компании в региона;
  • Компании, членове на партниращите на проекта асоциации.