Работна среща по проект „Визия за София“

Приключило

4 януари 2017

София

Работна среща по проект „Визия за София“

Дата:

4 януари 2017, сряда

Час:

16:00 - 18:00

Достъп:

Свържете се с организаторите

Място:

УАСГ, София, бул. Христо Смирненски 1

За контакти:

E-Mail

Организатори:

Визия за София

За събитието

Това е втората от поредицата срещи, на които представители от неправителствения сектор,  бизнес, институции и браншови организации, дискутират предизвикателствата и възможностите за развитие на София.
Срещата се организира от Направление „Архитектура и градоустройство“ (НАГ) към Столична община и е част от работата по „Визия за София“.

Целта на поредицата от срещи е да се създаде методика за съставяне на визия и да се очертаят посоките за развитие на столицата в следващите десетилетия.

В срещата ще участват:

Иван Аврамов, председател на Камара на архитектите, РК-София град
Белин Моллов – архитект
Ашод Дерандонян, основател на фондация „Заслушай се“
Любомира Колчева, директор на фондация „ЕкоОбщност“
Борислав Бориславов, Висше строително училище „Любен Каравелов“
Горан Миланов, Българска фасилити мениджмънт асоциация
Мариус Величков, Чериът Моторс
Силвия Христова, общински съветник
Гергин Борисов, представител на „Спаси София“
Иглика Йорданова, изпълнителен директор на „Колиърс Интернешънъл“
Иво Божков, общински съветник
Даниел Томов, представител на компания „Eleven“
Никола Венков, изследовател
Божидар Божанов, електронно правителство

Публикувано на 04 януари