СЕМИНАРЪТ Е ОТМЕНЕН!

Дата:

26 ноември 2019, вторник

Час:

08:00 - 17:15

Достъп:

Такса участие

Място:

Парк Хотел Москва, София, ул. Незабравка №25

За контакти:

Елинка Рашкова , 0879 54 54 26, 02 974 17 79, E-Mail

Организатори:

РААБЕ България

За събитието

РААБЕ България има удоволствието да Ви покани на
практически семинар:

Работа на чужденци в България – труд, осигуровки и данъци
Трудови аспекти, свързани с работа на чужди граждани в
България, приложимо осигурително законодателство и
осигурителни вноски при работа на чужди граждани в България,
данъчни аспекти, свързани с работа на чужди граждани в
България – общи положения, специфични случаи, казуси

Лектори: Анелия Татарова, адвокат данъчно право; Енчо Динев, адвокат и съдружник в Адвокатско дружество „Точева и Мандажиева“; Димитър Бойчев, експерт, автор и лектор в областта на задължителните вноски и координацията на системите за социална сигурност.

Дата: 26.11.2019 г., София, парк-хотел Москва, ул. Незабравка №25

Предназначен за: Финансови мениджъри, главни счетоводители, управители, финансови анализатори, счетоводни и одиторски къщи, специалисти Човешки ресурси, ТРЗ

Предимства за участниците в семинара:
– Екип от утвърдени професионалисти – адв. Анелия Татарова, Димитър Бойчев и адв. Енчо Динев се събира отново, за да Ви направи съпричастни към първия по рода си еднодневен обучителен семинар по актуалната тема.
– Обучението цели разглеждане на материята от трите съществени гледни точки (труд, осигуровки и данъци), осигурявайки комплексен подход с фокус върху взаимосвързаните дискусионни аспекти. Поради това, всеки лектор присъства през цялото времетраене на семинара, за да се включва своевременно при възникнали въпроси в неговата област.

Програма на семинара:

08:00 – 08:30 ч. Регистрация на участниците
08:30 – 11:00 ч.
I. Трудови аспекти
Първата част от обучението ще разгледа:
1. Европейска и национална правна рамка на трудовата заетост на чужденците в България
2. Двустранни спогодби за регулиране на трудовата миграция
3. Приложимо трудово законодателство – особености
4. Видове режим на пребиваване на чужденци в България и значението му за трудовата им заетост
5. Трудова заетост на чужденци – видове режим на достъпа до пазара на труда:
• Разрешителен режим
• Регистрационен режим
• Деклариране на заетост.
11:00 – 11:30 ч. Кафе-пауза
11:30 – 13:30 ч.
II. Осигурителни вноски
Втората част от обучението ще покрие материята от гледна точка на:
1. Определяне и удостоверяване на приложимо осигурително законодателство за чужди граждани в България по регламентите на ЕС за координация на системите за социална сигурност на държавите-членки
2. Определяне и удостоверяване на приложимо осигурително законодателство за чужди граждани в България по двустранните споразумения на България в сферата на социалната сигурност
13:30 – 14:00 ч. Обяд
14:00 – 15:30 ч.
3. Приложимо осигурително законодателство за чужди граждани в България в ситуации, които не са обхванати от регламентите на ЕС или споразумения, по които България е страна
15:00 – 15:30 ч. Кафе-пауза
15:30 – 17:00 ч.
III. Данъчни аспекти
В третата част от обучението ще се обсъди:
1. Работа на чужденци по трудово правоотношение в България от гледна точка на ЗДДФЛ и мрежата на СИДДО
2. Работа на чужденци по договор за управление и контрол в България от гледна точка на ЗДДФЛ и мрежата на СИДДО
3. Данъчни рискове при работа на чужденци в България по граждански договор
17:15 ч. Приключване на семинара. Раздаване на сертификати.

Вход на събитието: С предварителна регистрация! Местата са
ограничени!

Супер ранна регистрация и плащане до 21 октомври 2019 г. включително – 246 лв. с ДДС;

Ранна регистрация и плащане от 22 октомври до 1 ноември 2019 г. включително – 264 лв. с ДДС;

Регистрация и плащане след 2 ноември 2019 г. – 270 лв.

Други отстъпки не се предвиждат!

За регистрация: https://expert.raabebg.com/seminari/rabota-na-chuzhdenci-v-blgariya-trud-osigurovki-i-danci