Публичен дебат за общинския бюджет на София

Приключило

17 януари 2017

София

Публичен дебат за общинския бюджет на София

Дата:

17 януари 2017, вторник

Час:

16:15

Достъп:

Свободен

Място:

Стопански факултет - СУ, Блок 3, София, бул. Цариградско шосе 125

За контакти:

Албена Начева, 0879 65 10 43, Нужно е да се свържете с организаторите чрез посочения телефон за връзка

За събитието

В публичния дебат ще участват: г-н Дончо Барбалов, зам.-кмет по направление „Финанси и стопанска дейност“, преподаватели (проф. Георги Чобанов, доц. Боян Ломев, доц. Банчо Банов, доц. Боряна Богданова, д-р Георги Ганев, ас. Васил Караиванов, ас. Албена Антонова, ас. Божидар Недев) и студенти от Стопанския факултет на СУ от специалностите: „Икономика и финанси“ и „Стопанско управление“ и магистърските програми: Бизнес администрация – стратегическо управление“ и „Управление на иновациите в публичния сектор“.

За втора поредна година студенти от Стопански факултет ще имат възможност да анализират годишния бюджет на столицата, да предлагат идеи и да станат част от неговото формиране преди бюджетът да влезе за обсъждане и приемане от Столичен общински съвет.

 

Основни теми за панелните дискусии:

  • Стратегически цели и приоритети на бюджета
  • Приходна част на бюджета: общински данъци, такса смет
  • Разходна част на бюджета
  • Изпълнение на бюджета, задлъжнялост