Семинар „Промените в пенсионното законодателство през 2019 г.“

Приключило

27 февруари 2019

София

Семинар „Промените в пенсионното законодателство през 2019 г.“

Дата:

27 февруари 2019, сряда

Час:

08:30 - 15:30

Достъп:

Такса участие

Място:

София, София

За контакти:

E-Mail

За събитието

Практически семинар

Промените в пенсионното законодателство през 2019 г.

Преглед на условията за отпускане на пенсиите от 1 януари 2019 г.

Лектор: Мария Братоева – главен експерт по социално осигуряване в НОИ

27.02.2019 г., гр. София

Нормативната уредба, свързана с пенсионното осигуряване е представена на достъпен език.

По време на обучението ще бъдат обхванати всички нови акценти, свързани с пенсионното осигуряване.

Ще бъдат разгледани примери от практиката, които ще са в помощ на служебните лица.

Възможност за дискусия по зададени въпроси по време на обучението.

Получаване на информационни материали.

08:30 – 09:00 ч. Регистрация на участниците

09:00 – 10:30 ч. Работна сесия

Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване – 2019 г.

• Нов размер на минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица и произтичащият от това нов размер на осигурителната вноска по чл. 9а от Кодекса за социално осигуряване;

• Промени в разпоредби от Кодекса за социално осигуряване касаещи задължителното пенсионно осигуряване;

• Нова формула за изчисляване на индивидуалния коефициент. Примери.

10:30 – 11:00 ч. Кафе-пауза

11:00 – 12:30 ч. Работна сесия

Промени в Кодекса за социално осигуряване, в сила от 01.01.2019 г.

• Възможности на избор за промяна на осигуряването от допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“;

• Нова наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „ГВРС“ и обмен на информация – ПМС 175/20.08.2018 г.;

12:30 – 13:30 ч. Обяд

13:00 – 15:00 ч. Работна сесия

Преглед на условията за отпускане на пенсиите от трудова дейност от 1 януари 2019 г.

• Срокове при пенсионното производство.

• Електронни услуги предлагани от НОИ.

• Дискусия.

15:15 ч. Приключване на семинара.

Оценка и раздаване на сертификати.

За лектора: Мария Братоева – главен експерт по социално осигуряване в НОИ

Цена: 120,00 лв. с ДДС включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-паузa, обяд тип „сандвич“, сертификат за преминато обучение.

20% отстъпка за абонати на наши издания 96.00 лв. с ДДС!

P.S. Специална отстъпка 5%, за втори човек от същата организация

За записване:
Тел.: 02 974 17 93
Тел.: 02 974 17 96
Е-мейл: office@raabebg.com