Практически семинар „Прилагане на ЗОП и ППЗОП при действието на Централизираната електронна платформа (ЦАИС ЕОП)“

15 ноември 2019

София

Практически семинар „Прилагане на ЗОП и ППЗОП при действието на Централизираната електронна платформа (ЦАИС ЕОП)“

Дата:

15 ноември 2019, петък

Час:

08:30 - 17:15

Достъп:

Такса участие

Място:

Парк Хотел Москва, София, ул. Незабравка №25

За контакти:

Елинка Рашкова , 0879 54 54 26, 02 974 17 79,, E-Mail

Организатори:

РААБЕ България

За събитието

РААБЕ България има удоволствието да Ви покани на
практически семинар:

Прилагане на ЗОП и ППЗОП при действието на
Централизираната електронна платформа (ЦАИС ЕОП)
Практическа работа с ЦАИС ЕОП

Лектор: Мариана Кацарова – юрист, дългогодишен експерт в областта на контрола и възлагането на обществени поръчки

Дата: 15.11.2019 г., София, парк-хотел Москва, ул. Незабравка №25

Предназначен за: Възложители на обществени поръчки и участници в обществени поръчки

Предимства за участниците в семинара:
– Ще се запознаят с функционалностите на ЦАИС ЕОП от гледна точка както на възложителите, така и на участниците в обществени поръчки;
– Ще получат актуален преглед на прилагането на промените в ЗОП и ППЗОП от 2019 г.

                                                Програма на семинара:

08:30 – 09:00 ч. Регистрация на участниците
09:00 – 10:30 ч. Работна сесия
Регистрация в ЦАИС ЕОП, разпределяне на роли.
Подготовка на обществена поръчка чрез платформата, използване на шаблони и образци, съставяне на график.
10:30 – 11:00 ч. Кафе-пауза
11:00 – 12:30 ч. Работна сесия
Основни въпроси в условията на обществена поръчка:
· обособени позиции;
· обстоятелства за лично състояние;
· критерии за подбор;
· критерии за възлагане;
· срокове.
12:30 – 13:30 ч. Обяд
13:30 – 15:00 ч. Работна сесия
Обявяване на обществените поръчки чрез електронната платформа. Искане и даване на разяснения по условията на поръчката. Подготовка, окомплектоване и подаване на оферта чрез електронната платформа. Работа на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите.
15:00 – 15:30 ч. Кафе-пауза
15:30 – 17:00 ч. Работна сесия
– Връчване на решенията на възложителя чрез електронната платформа. Сключване на договор за обществена поръчка. Електронно фактуриране.
– Възлагане на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява – особености при възлагане чрез електронната платформа.
17:15 ч. Приключване на семинара. Раздаване на сертификати.

Цена: 180,00 лв. с ДДС с включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-паузи, сандвич за обяд, сертификат за преминато обучение.

20% отстъпка за абонати на наши издания 144.00 лв. с ДДС!

P.S. Специална отстъпка 5%, за втори човек от същата организация.

За регистрацияhttps://expert.raabebg.com/seminari/prilagane-na-zop-i-ppzop-pri-deystvieto-na-centraliziranata-elektronna-platforma-cais-eop