Презентация „Презентационни умения“ – обучение с Мария Касимова

Приключило

1 март 2019

София

Презентация „Презентационни умения“ – обучение с Мария Касимова

Дата:

1 март 2019, петък

Час:

09:30 - 17:30

Достъп:

Свържете се с организаторите

Място:

Етикет и Протокол and ZOP Trainings, София, бул. Жолио Кюри 21, при Интерпред

Връзки:

Фейсбук

За контакти:

0894 765 354 , E-Mail

За събитието

Мария Касимова ще Ви зареди с много положителна енергия и нови знания. Усъвършенствайте презентационните си умения сега!

ПРОГРАМА И ТЕМИ ВКЛЮЧЕНИ В ОБУЧЕНИЕТО:

I. Съвременният човек и неговите роли – презентирането като начин на продаване на себе си.
• Кой съм аз и с какво съм уникален?
• Визията и речта като част от образа, който създаваме.
• Реално и опосредствано (онлайн, медийно и пр.) присъствие и добрите и лоши страни на всяко от тях.
• Различна среда – различен код – различна публика – различна презентация, но… един и същи човек
• Гъвкавост в презентирането – как да се представим най-добре според целта, условията, аудиторията
• Силата на непосредствеността

 

II. Външен вид и поведение
• Как да преценим силните и слабите си страни при публично представяне?
• Манипулиране на първото впечатление
• Лични притеснения и комплекси и как да се справим с тях
• Подходящо облекло за различни случаи – презентация, интервю, работна среща, служебно запознанство
• Менажиране на визуални „гафове“.
• Грим, прическа, аромат, стил – малките детайли за голямата картина

III. Език мой – приятел мой
• Подбор на езиковите средства за устно или писмено изказване
• Методи за обогатяване на речта
• Анализ, подготовка и конструкция на речта
• Основни характеристики на добрата реч и трикове за успешно произнасяне
• Език и чувство за хумор
• Езикови грешки и правила
• Цитати, вицове, лични истории, емоционален патос
• Владеене на езика – тон, артикулация, тембър, интонация, паузи, ударения, сила на гласа, преправяне, диалектни форми
• Задържане на вниманието на аудиторията

IV. Триковете в класическата презентация и нови тенденции в презентирането
• Малко за добрия, стар Power Point и кое не трябва да забравяме в структурата на една презентация
• Ситуация на театралност – „разиграването“ на информация и използването на колкото е възможно повече канали за предаването й.
• Неезикови елементи в произнасянето на реч или презентиране – жестове, мимики, движение по сцената, говорене зад трибуна или катедра, в седнало или изправено състояние.
• Помощни материали – мемокарти, талисмани, удобни предмети, предмети организатори, асистенти
• Репетиране, репетиране, репетиране
• Моментите на неочакваност и изненада или как да ви запомнят

V. Разбор на чужда реч – работа по групи, ролева игра

VI. Медийно поведение и презентиране
• Подготовка на кратък информационен текст (прес рилийз)
• Начини за ангажиране на вниманието върху информацията
• Създаване на събитие около даден информационен факт
• Креативност и въображение в подготовката на презентацията – кога и колко е прекалено и къде е границата на добрия тон
• Как да се подготвим за изказване пред различни по тип и аудитория медии?
• Специфика на телевизионния формат. Подготовка за пред камера – практически умения. Подбор на дрехи, ревизия на жестовете и мимиките, трикове за добро представяне.
• Позиране пред камери и фотоапарати. Онлайн профил – изграждане на цялостния образ чрез имейл адрес, фейсбук или туитър профил, блог, онлайн информация за всеки един от нас.
• Всеки е медиа – видеоканали, социални мрежи, блогове, публични сайтове
VII. Презентиране в кратка форма – ролева игра по групи
Идеята е всеки един от участниците да може на практика да приложи усвоените знания, като в приятелска и „лабораторна среда“ се опита да направи кратка презентация по позната за него тема, с която да ангажира интереса на аудиторията.