Модул „Преструктуриране на компанията и Данъчни оптимизации (Правна рамка, Ниво 3)“

Приключило

16 - 17 мар. 2018

София

Модул „Преструктуриране на компанията и Данъчни оптимизации (Правна рамка, Ниво 3)“

Дата:

16 - 17 мар. 2018, петък - събота

Час:

09:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

MDV Professional Education Ltd., Голяма учебна зала, Учебен център, София, ул. Шейново 7

За контакти:

Христина Христова, +359 887 492 126, E-Mail

За събитието

Business Essentials е серия от ускорени бизнес обучения за мениджъри и предприемачи. Тематичните модули са посветени на бизнес стратегия, маркетинг, финанси, управленско счетоводство и право за мениджъри. През март 2018 предстои трето ниво в програмата.

На 16 и 17 март в модул „Правна рамка“, Ниво 3 ще фокусираме вниманието си върху стратегиите за растеж, техните правни измерения и регулационната рамка в България и ЕС.

Основните акценти в обучението са:

  • Преобразуване на предприятията
  • Вливане, Сливане – M&A сделки
  • Разделяне, отделяне
  • Холдингови компании
  • Защита на служителите при преструктуриране
  • Елегантни техники за данъчна оптимизация
  • Данъчни аспекти на преобразуванията

Курсовете са подходящи за:

Мениджъри и предприемачи, които осъзнават необходимостта непрекъснато да усъвършенстват и надграждат своите професионални познания и практически умения и търсят добре структуриран подход на преподаване. Модулите са полезни и за „новите звезди“ / „таланти“ в организациите, които притежават ентусиазъм и амбиция и много бързо трябва да разширят компетенциите си, за да се справят с предизвикателствата на по-отговорна позиция.

Преподавателите в програмата са утвърдени специалисти с дългогодишен опит в бизнеса в местни и международни организации. Те споделят реални бизнес казуси с участниците и насърчават дискусиите в клас.

Най-трудни са решенията в планирането на преструктуриране

Курсът разглежда въпроси, свързани с предизвикателствата, пред които е изправен един вече развит бизнес модел. Разглежда се правната страна на процес, през к

Публикувано на 01 март